Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANY CHOROBOWE UKŁADU BIAŁOKRWINKOWEGO

  W licznych stanach chorobowych w stosunku do wartości prawidłowych leukocytów mogą zachodzić zmiany dotyczące:

  1)    liczby krwinek białych (leukopenia lub leukocytoza),

  2)    przesunięcia we wzorze odsetkowym leukocytów oraz

  3)    zmian jakościowych.

  Odchylenia te mają bardzo duże znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne z „zimnymi" przeciwciałami

  W przeciwieństwie do poprzedniej grupy niedokrwistości obecnie przedstawiana występuje u osób po 50 r.ż. Poza ogólnymi objawami cechującymi zespoły hemolityczne występują typowe dla tej postaci oznaki chorobowe, pojawiające się w związku z ochłodzeniem lub chłodną porą roku. Są to: sinica obwodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA GRANULOCYTOPENIA

  Choroba ta cechuje się nagłym wystąpieniem gorączki, zmian wrzodziejących w jamie ustnej i gardle oraz znacznym zmniejszeniem liczby granulocytów we krwi obwodowej.

  Ostra granulocytopenia, uważana poprzednio za odrębną jednostkę chorobową — agra| nulocytozę, jest w większości przypadków zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemol¡tyczne spowodowane izoprzeciwciałami

  Stan ten należy do jednego z najcięższych po zabiegu leczniczym. Wstrząs, jaki występuje po przetoczeniu krwi obcogrupowej, mo-ż&: sam przez się doprowadzić do śmierci biorcy.

  Etiologia. Przyczyną jest reakcja ustroju biorcy, w którego osoczu znajdują się przeciwciała anty-A, anty-B lub przeciwciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne nabyte spowodowane czynnikami poza krwinkowymi

  Niedokrwistości hemolityczne mogą powstać na skutek zakażeń, działania środków chemicznych i toksyn zewnątrzpochodnych oraz czynników fizycznych.

  Wśród zakażeń, które mogą wywołać niedokrwistość hemolityczną przez bezpośrednie działanie bakterii na krwinki czerwone, należy wymienić:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

  U podstaw patogenetycznych wielu wrodzonych niedokrwistości niesferocytowych leży niedobór jednego z wielu enzymów krwinek czerwonych, od których zależy zaopatrywanie krwinki czerwonej w energię. Niedobory te są uwarunkowane genetycznie, przy czym sposób dziedziczenia każdej z tych wad może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość megaloblastycżna ciężarnych

  Ta postać niedokrwistości występuje zńaćzf nie rzadziej niż niedokrwistość z niedoboru żelaza. Pojawia się ona zwykle u wieloródek niedostatecznie odżywionych,  w końcowym okresie ciąży lub w połogu.

  W dobrze odżywionych populacjach częstość jej dochodzi do 0,5% ciąż, a w populacjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość hemolityczna Marchiafava-Micheli

  U podstawy nocnej napadowej hemoglobi-nurii leży rzadka, nabyta anomalia erytrocytów, dotycząca prawdopodobnie struktury ich otoczki i powodująca szczególną wrażliwość na hemolityczne działanie dopełniacza zawartego w surowicy, szczególnie w środowisku kwaśnym (np. obniżenie pH osocza krwi w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości z niedoboru innych substancji krwiotwórczych

  Z innych substancji, które odgrywają rolę w erytropoezie, należy wymienić witaminę B8 (pirydoksynę), która jest koenzymem niezbędnym w biosyntezie hemoglobiny. Jej niedobór, spotykany u ludzi bardzo rzadko, może powodować niedokrwistość mikrocytową, niedobarwliwą. Cechuje ją zwiększenie zawartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości objawowe

  Niedokrwistości objawowe stanowią liczną grupę przypadków, w których niedokrwistość jest wywołana podstawową chorobą przy współudziale różnych mechanizmów (upośledzenie erytropoezy, hemoliza, krwotoki). Mogą one być następstwem wielu zespołów chorobowych, które toczą się bardzo często nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt

Do góry