Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mononukleoza

  Mononukleoza jeśt ostrą chorobą limfopro-liferacyjną, samowygasającą, wywołaną zakażeniem wirusem Epstein-Barra. Wczesną ostrą fazę choroby cechuje znaczna limfo-cytoza i obecność we krwi obwodowej, w limfadenogramach, a w mniejszym stopniu także w szpiku — atypowych limfocytów. Większość z nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość aplastyczna

  Zespoły te występują coraz częściej, w związku ze stale zwiększającym się narażeniem współczesnego człowieka na liczne środki chemiczne o działaniu toksycznym oraz na energię promienistą. Styka się on z nimi zarówno w życiu codziennym (środki chemiczne w gospodarstwie domowym, środ-g ki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA BIAŁACZKA

  Jest to ostra choroba, charakteryzująca się nieodwracalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu białokrwinkowego, komórek macierzystych, mieloblastów, promielocytów lub limfoblastów, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoką gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY „HIPERSPLENICZNE"

  Hipersplenizm jest pojęciem umownym, używanym dość często dla określenia zespołów hematologicznych cechujących się zwłaszcza pancytopenią lub cytopenią 1- i 2-ukła-dową, hiperplazją szpiku, splenomegalią i ustępowaniem tych objawów po usunięciu śledziony.

  Pancytopenia „hiperspleniczna” może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół di Guglielmo

  Zespół di Guglielmo, który był do niedawna traktowany jako odrębna jednostka chorobowa, traktowany jest obecnie jako pewna faza ostrej szpikowicy. Odróżnia się:

  1)    okres „czystej” szpikowicy czerwono-krwinkowej, w której występuje rozrost układu erytroblastycznego (w szpiku i krwi obwodowej liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADKRWISTOŚCI OBJAWOWE

  Są one przeważnie następstwem schorzeń przebiegających z niedotlenowaniem krwi tętniczej, które powoduje wyrównawczą reakcję układu erytroblastycznego i zwiększenie liczby krwinek czerwonych we krwi obwodowej.

  Niedotlenowanie krwi tętniczej może mieć charakter fizjologiczny lub patologiczny. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości autoimmunohemolityczne

  Niedokrwistości autoimmunohemolityczne należą do chorób autoimmunologicznych i są spowodowane wytwarzaniem w ustroju chorego różnych typów przeciwciał, reagujących z antygenem na powierzchni erytrocytów, co prowadzi do skrócenia czasu ich przeżycia.

  Przeciwciała te — globuliny o stałej sedymentacji 7S i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA

  Jest to przewlekły stan chorobowy, cechujący się rozrostem elementów układu białokrwinkowego, głównie mielocytów i metamielocytów obojętnochłonnych, który przejawia się dużą leukocytozą i nacieczeniem szpiku i narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby, przez rozrastające się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwienica prawdziwa Choroba Vaqueza

  Jest to przewlekła postępująca choroba, zaliczana do szpikowych schorzeń rozrostowych, cechująca się zwiększeniem wszystkich elementów morfotycznych krwi oraz .zwiększeniem całkowitej objętości krwi krążącej i masy czerwonokrwinkowej.

  Objawy kliniczne. Choroba występuje częściej u mężczyzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne z „ciepłymi” przeciwciałami

  Niedokrwistości tego typu mogą występować w każdym wieku. Większość przypadków zaczyna się przewlekle, niepostrzeżenie, niekiedy jednak, zwłaszcza po chorobach zakaźnych, początek bywa nagły.

  Poza ogólnymi objawami niedokrwistości hemolitycznej i charakterystycznymi dla au-toimmunologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 345

  praca w formacie txt

Do góry