Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chłoniak immunocytowy

  Jest to chłoniak limfoplazmocytoidalny (immunocytoma), ¿echujący się wytwarzaniem nieprawidłęwych białek krwi — ma-kroglobulin, czyli immunoglobulin IgM. Mają one niezwykle dużą masę cząsteczkową — ponad1 min.

  Objawy kliniczne. Obraz kliniczny, a także cytologiczny, może być podobny jak w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małopłytkowości objawowe

  Objawy skazy krwotocznej małopłytkowej mogą występować na skutek toksycznego wpływu niektórych substancji chemicznych lub toksyn endogennych (np. mocznica, niewydolność wątroby) na układ płytkotwórczy (patrz Zespoły aplastyczne, str. 333). Mało-| płytkowości towarzyszy wówczas zmniejszenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białaczka kosmatokomórkowa

  Białaczka kosmatokomórkowa jest specjalną postacią rozrostu komórek limfoidalnych

  B. Mają one włochate wypustki i zawierają w cytoplazmie ziarnistości o dodatniej reakcji na kwaśną fosfatazę oporną na winian.

  Objawy kliniczne. Klinicznie cechują tę chorobę splenomegalia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁA ERYTROLEUKEMIA

  Różnice między przewlekłą erytroleukemią i przewlekłą szpikowicą mają charakter ilościowy. Obok rozrostu układu granulocyto-wego stwierdza się rozrost układu erytrobla-stycznego.

  We krwi obwodowej występuje duża liczba — od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów w 11 (kilkanaście — kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTOPATIE

  W stanach tych objawy krwotoczne, przypominające skazę małopłytkową, lecz o łagodniejszym przebiegu, występują u osób z prawidłową lub nieco zmniejszoną liczbą płytek, które wykazują jednak zaburzenia jakościowe i czynnościowe.

  Za pomocą podstawowych badań labora-jj toryjnych stwierdza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki nieziarnicze o mniejszej złośliwości

  Do chłoniaków nieziarniczych o mniejszej złośliwości należą stosunkowo rzadko występujące: ziarniniak grzybiasty i zespół Seza-ry’ego (rozrost komórek T), immunocytoma (proliferacja B):lymphoplasmocytoid.es, lym-phoplasmocyticum i pleomorphicum, a także chłoniaki centrocytowe (proliferacja komórek B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOMIELOSKLEROZA

  Zespół ten ma wiele cech wspólnych z przewlekłą białaczką szpikową i uważany jest także za proces rozrostowy szpiku. Przemawiają za tym m.in. liczne przypadki przekształcenia się czerwienicy i przewlekłej białaczki szpikowej w osteomielosklerozę (OMS).

  Objawy kliniczne. Rozrost szpikowy obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁYTKOWOSĆ KRWOTOCZNA SAMOISTNA

  Jest to schorzenie rozrostowe, przebiegające ze skazą krwotoczną, zależną prawdopodobnie od zahamowania wytwarzania trom-boplastyny osoczowej przez nadmiar płytek. Po normalizacji liczby płytek ustępują objawy krwotoczne, przy których zresztą mogą współistnieć objawy zakrzepowe. Poza zwiększeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym, w którym patologicznemu rozrostowi ulegają komórki plazmatycznejSnaciekające przede wszystkim szpik i kości, narządy wewnętrzne (wątroba, nerki,'; śledziona, płuca), a nawet skórę, i wytwarzające duże ilości immunoglobulin monoklonalnych.

  W bardzo rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki złośliwe

  Chłoniaki złośliwe są litymi nowotworami, powstałymi na skutek proliferacji komórek układu chłonnego i charakteryzującymi się rozmaitymi zaburzeniami immunologicznymi. Stanowią one ok. 5% wszystkich nowotworów. 

  Nowotwory wychodzące z komórek plaz-matycznych powodują powstawanie dużej ilości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt

Do góry