Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH

  Wśród ostrych chorób zakaźnych, przebiegających z powiększeniem śledziony, należy wymienić różne postacie durów, chorobę Banga, mononukleozę zakaźną, poza tym ropień śledziony, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia.

  We wszystkich tych zespołach na czoło objawów klinicznych wysuwają się cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabyte skazy krwotoczne z niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia

  W skład „zespołu protrombiny” wchodzą czynniki krzepnięcia: II, VII, IX i X. Miejscem ich syntezy jest komórka miąższu wątroby, a kofaktorem syntezy — witamina K. Jest zatem zrozumiałe, że równoczesny niedobór tych czynników może występować w awitaminozie K, w przebiegu leczniczego stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAZY KRWOTOCZNE Z NIEDOBORU OSOCZOWYCH CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA KRWI

  Podstawą rozpoznania charakteru skazy krwotocznej nie mogą być rutynowe badania czasu krzepnięcia, krwawienia i protrom-binowego (gdyż są one przeważnie prawidłowe), lecz konieczne są bardziej precyzyjne badania układu krzepnięcia, a często i oznaczenie zawartości poszczególnych czynników hemostazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hemofilia A

  Hemofilia A (niedobór czynnika VIII — globuliny antyhemofiłowej, AHG) jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną, dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią. Ciężkość klinicznego przebiegu jest determinowana przez stopień niedoboru AHG. Odróżnia się:

  1)    postać ciężką, w której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hemofilia B

  Hemofilia B jest genetycznie uwarunkowana niedoborem czynnika IX (Christmas) i zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania wśród wrodzonych skaz krwotocznych. Jej obraz kliniczny niczym nie różni się od obserwowanego w hemofilii A. Czynnik IX jest trwały w czasie konserwacji osocza lub krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Obraz kliniczny. Występuje u ludzi młodych, przejawiając się najczęściej uogólnioną limfadenopatią i zmianami w płucach (powiększenie węzłów śródpiersia, nacieki drob-noguzkowe lub zmiany włókniste). Ponadto mogą występować nacieki w skórze, tęczówce, przyusznicach, kościach. Zmiany te dają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNICA ZŁOŚLIWA

  Ten proces rozrostowy, o nieznanej etiologii, zajmujący przede wszystkim układ chłonny i narządy wewnętrzne, przebiega ze stanami gorączkowymi, niedokrwistością i wyniszczeniem.

  Choroba występuje najczęściej między 20 a 40 r.ż. Biorąc za podstawę obraz histologiczny, można ją podzielić na 4...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaza małopłytkowa samoistna

  Jest to skaza krwotoczna, w której nie udaje się wykryć przyczyny istniejącej małopłytkowości, choć istnieje wiele pośrednich dowodów świadczących o jej autoimmuno-logicznym charakterze. Występuje ona przeważnie u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych.

  Obraz kliniczny. Pełny obraz skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniak limfocytowy

  Chioniak limfocytowy, występujący przeważnie w postaci przewlekłej białaczki lim-fatycznej, jest najczęściej występującą (w ok. 25% przypadków) i stosunkowo najłagodniejszą postacią wśród chłoniaków nieziarni-czych.

  Choroba polega na patologicznym rozroście limfocytów B (szpikozależnych), rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunotrombocytopehia

  Patogeneza immunotrombocytopenii jest podobna jak immunogranuloeytopenii (str. 337), może ona być wywołana przez te same lub zbliżone leki. W niektórych przypadkach, gdy stosowanie leku przed powstaniem choroby jest wątpliwe, nie udaje się przeprowadzić ostrej granicy między immunotrom-bocytopenią a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry