Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA ZASTOINOWA

  Jednym z najczęstszych zespołów chorobowych, przebiegających ze splenomegalią, jest nadciśnienie wrotne, spowodowane bądź marskością wątroby (blok wewnątrzwątrobo-wy), bądź zakrzepami w układzie żyły wrotnej (blok zewnątrzwątrobowy).

  W pierwszym przypadku występują przede wszystkim objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe

  Objawy kliniczne. Na skutek śródnaczy-niowej aktywacji krzepnięcia powstają mnogie zakrzepy w wielu naczyniach, a zawar-' tość biorących .w tym udział czynników (płytki, fibrynogen, czynnik V, VII, XII) ulega zmniejszeniu (koagulopątia z użycia), co powoduje występowanie skazy krwotocznej. Może ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIELE, NOWOTWORY I INNE RZADKIE CHOROBY ŚLEDZIONY

  Torbiele powstają w śledzionie niezwykle rzadko. Mają one charakter pasożytniczy (najczęściej bąblowce) i niepasożytniczy (dwukrotnie rzadziej). Stanowią one wskazanie do splenektomii.

  Również pierwotne nowotwory śledziony należą do rzadkości. Mogą to być odosobnione chłoniaki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE

  Określeniem tym obejmuje się naczyniową skazę krwotoczną ; towarzyszącą objawom alergicznym (rumień, pokrzywka, przesięki alergiczne skórne i śluzówkowe) i nie wykazującą zmian w zakresie płytek ani osoczowych czynników krzepnięcia krwi.

  Skaza krwotoczna zależy w tych przypadkach od zwiększonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plamica naczyniowa objawowa

  Może ona powstać na skutek uszkodzenia śródbłonków naczyniowych w przebiegu wielu zakażeń (podostre zapalenie bakteryjne wsierdzia, zakażenie meningokokowe i pneu-mokokowe, gruźlica, błonica, posocznica róż-; nego rodzaju), zatruć (atropiną, belladoną, jodkami, bizmutem, rtęcią, fenacetyną, lekami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedobór czynnika I - fibrynogenu

  Wrodzony niedobór fibrynogenu spotykany jest wyjątkowo rzadko. W przypadkach tych wykrywa się niekiedy śladowe ilości tego białka we krwi chorych. Za najniższe niezbędne dla prawidłowej hemostazy przyjmuje się stężenie 5 mg/l. Ze względu na długi okres półtrwania fibrynogenu (4—5 dni) i łatwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Rendu-Osier-Webera

  Jest to skaza krwotoczna powstała na skutek pękania licznych rozszerzeń naczyń wło-skowatych i drobnych naczyń żylnych. Tę nieprawidłowość naczyniową dziedziczy się jako cechę dominującą.

  Objawy kliniczne. Krwawienia z jamy ustnej, języka, nosa, przewodu pokarmowego, dróg moczowych i rodnych —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba v. Willebranda

  Jest to wrodzona skaza krwotoczna dziedziczona w sposób autosomalny dominujący i występująca jako trzecia co do częstości skaza krwotoczna. Poza niedoborem aktywności koagulacyjnej czynnika VIII stwierdza się wydłużony czas krwawienia, nieprawidłową adhezję płytek, niedobór antygenu czynnika VIÍI oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY ŚLEDZIONY

  Śledziona jest narządem zbliżonym pod względem budowy do węzła chłonnego. Spełnia ona w ustroju liczne czynności, których zaledwie część została w ostatnich latach lepiej poznana. Śledziona jako główny przedstawiciel układu chłonnego i siateczkowo-śródbłonkowego w ludzkim organizmie bierze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedobór czynnika V — parahemofilia

  Choroba ta występuje rzadko, a jej obraz kliniczny jest podobny jak w hemofilii. Dla uzyskania hemostatycznego stężenia czynnika V wystarcza przetoczenie osocza w ilości 15 ml/kg m.c., ponieważ półokres trwania tego czynnika jest dość długi (24—48 h). Ze względu na labilność czynnika V w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry