Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Salmonella

  Klasyfikacja rodzaju Salmonella obejmująca gatunki zawsze budziła wątpliwości. Stosowany do niedawna podział okazał się pozbawiony filogenetycznego uzasadnienia. Różne źródła podają różną liczbę „praw dziwych" gatunków tego rodzaju: od jednego do dwunastu. Taksonomia filogenetyczna oparta na badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Bordetella

  Krztusiec jest chorobą wieku dziecięcego, choć może także występować wśród młodzieży i dorosłych. Do zakażenia dochodzi bezpośrednio, drogą kropelkową. Poza organizmem gospodarza pałeczki szybko giną. Typowymi objawami klinicznymi choroby są charakterystyczne napady kaszlowe, którym towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Citrobacter

  Pałeczki Citrobacter stanowią florę jelitową zdrowych ludzi. Poza jelitem są to bakterie oportunistycznc wywołujące najczęściej zakażenia dróg moczowych i układu oddechowego. Mogą osiągać szeroki zakres oporności na antybiotyki i wywoływać infekcje szpitalne.

  Rodzaj obejmuje już dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Brucella

  Pałeczki z rodzaju Brucella rosną na pożywkach wzbogaconych. Materiałem, w którym bada się obecność bakterii, jest zwykle krew. Posiewa się ją najczęściej na podłoża płynne: wyciąg mózgowo-sercowy (BHI) lub bulion tryptozowo-sojowy (TSB). W ofertach wielu firm dostępne jest specjalne płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Yersinia

  Rezerwuarem pałeczek tego rodzaju są zwierzęta zarówno dzikie, jak i hodowlane. W jego obrębie wyodrębniono kilkanaście gatunków. Dla człowieka chorobotwórcze są Yersinia enterocolitica subsp.enterocolitica - pałeczka jersiniozy, Yersinia pseudo-luberculosis subsp.pseudotuberculosis - dawniej nazywana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje Legionella, Tatlockia, Fluriobacter

  Rodzaje Legionella, Fluriobacter, Tatlockia obejmują prawic 50 gatunków. Uważa się, że około 20 z nich jest związanych z zakażeniami u ludzi. W większości udokumentowanych przypadków czynnikiem etiologicznym infekcji były szczepy L. pneu-mophila subsp. pneumophila. Są to przede wszystkim szczepy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Serratia

  Większość pałeczek tego rodzaju to saprofity i komensale. Spośród kilkunastu dotychczas opisanych gatunków istotne znaczenie kliniczne ma jedynie Serratia marcescens subsp. marcescens, pałeczka odpowiedzialna za zakażenia nabyte w szpitalu, w szczególności dotyczące dróg moczowych, wsierdzia, ale lakżc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Acinetobacter

  Do rodzaju Acinetobacter należy 16 gatunków, z których najważniejsze z klinicznego punktu widzenia są Acinetobacter baumannii i Acinetobacter Iwoffii oraz izolowane rzadziej Acinetobacter calcoaceticus i Acinetobacter haemolyticus.

  Naturalnym miejscem bytowania tych drobnoustrojów jest środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Aeromonas

  Są to bakterie szeroko rozprzestrzenione w przyrodzie - w środowiskach wodnych i wilgotnych.

  Rodzaj Aeromonas uważany jest za najistotniejszy czynnik etiologiczny zakażeń ryb wód ciepłych. Znaczenie kliniczne dla człowieka mają przede wszystkim trzy gatunki:Aeromonas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje Alcaligenes i Achromobacter

  Rodzaj Alcaligenes według najnowszej systematyki Bcrgcya obejmuje już tylko 4 gatunki, z których jeden - Alcaligettes faecalis izolowany jest z przypadków klinicznych. Inne gatunki wczcśnicj zaliczane do tego rodzaju zmieniły przynależność systematyczną i klasyfikowane są jako Achromobacter. Wśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 914

  praca w formacie txt

Do góry