Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szerokość pasa ochronnego

  Odległość mierzona od obiektu lub terenu chronionego do → obrzeża wyrobiska; nie powinna być ona mniejsza niż wartości określone w normie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zabierkowy wkopem (pot. wcięcie, zacięcie)

  Odmiana s. zabierkowego, polegająca na wcinaniu się w caliznę czołowo z pozostawieniem skarp (ścian) bocznych po obu stronach zabierki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkody górnicze

  To, co zostało utracone na skutek zniszczenia, zabrania itp. wskutek działalności górniczej; w sprawach szkód stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego; jeżeli jest to możliwe, naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

  Część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizowania, przeglądui utrzymania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkody górnicze hydrogeologiczne

  S.g. powstałe w wyniku zakłócenia hydrogeologicznych warunków przez działalność górniczą; najczęściej spotykane to:

  – zaniki wody w studniach w wyniku drenażu górniczego lub odkształceń → górotworu,

  – osuszanie gruntów,

  – zanieczyszczanie → wód podziemnychw wyniku zmiany głębokości wody lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szalanda (pot. barka)

  Jednostka pływająca z własnym napędem lub obsługiwana przez pchacz (holownik) do transportu urobku od → koparki pływającej do miejsca jego odbioru; rozwiązania konstrukcyjne s. umożliwiają rozładunek urobku: s. klapowe, wywracalne, silosowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ścianowy

  S. eksploatacji złoża całą długością poziomu i na całą wysokość czoła przodku – ściany; kierunek postępu ściany jest zgodny z kierunkiem eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana eksploatacyjna (ruchoma)

  Nachylona powierzchnia piętra powstała w caliźnie w wyniku robót górniczych prowadzonych w celu uzyskania urobku; → system ścianowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczegółowe wymagania

  Wymagania, które powinien spełniać → wyrób wprowadzony do obrotu, określone w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż → dyrektywy nowego podejścia lub w → specyfikacjach technicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy eksploatacji złoża

  Zbiór przystosowanych do konkretnych warunków geologiczno-górniczych i przeznaczenia kopaliny, uporządkowanych i powiązanych w całość zasad technologii górniczej, których realizacja prowadzi do racjonalnej eksploatacji udostępnionego złoża kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry