Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Środowisko

  Ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconychw wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren budowy

  Przestrzeń, w której prowadzone są → roboty budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko przyrodnicze

  Krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren zakładu pracy

  Przestrzeń wrazz obiektami budowlanymi będąca w dyspozycji pracodawcy, w której organizuje on miejsca pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taras

  Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki inicjujące

  Spłonki, zapalniki, lonty detonujące, opóźniacze detonacyjne oraz inne środki służące do zainicjowania → materiału wybuchowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tereny poeksploatacyjne (pogórnicze)

  T. → wyrobiska poeksploatacyjnego (końcowego), → zwałowiska zewnętrznego (zbocza, wierzchowina) i → wewnętrznego (wierzchowina), place składowe i obsługi warsztatowo-magazynowej, drogi technologiczne, trasy przenośników, powierzchnie zakładu przeróbczego oraz wszelkie inne tereny związane z zakończoną →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcie wewnętrzne

  Opór, jaki stawiają ziarna i cząstki gruntu przy przemieszczaniu się względem siebie; składowa wytrzymałości na ścinanie, wyrażona → kątem tarcia wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony indywidualnej

  Ś. przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łączniew środowisku pracy; do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test umiejętności

  T. egzaminu w toku postępowania w celu uznania nabytych w krajach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu; t.u. jest przeprowadzany w języku polskim.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt

Do góry