Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tymczasowa obudowa biologiczna

  Rekultywacja, której celem jest doraźne zazielenienie zwałowisk przeznaczonych w przyszłości do likwidacji lub wyrobisk przewidzianych do dalszej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko wysokie

  T. występujące na wyniesieniu terenu, zasilane głównie przez wody opadowe, niezapewniające żyzności, o słabym rozwoju roślinności torfotwórczeji zwykle małej miąższości powstałego torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowy obiekt budowlany

  O.b. przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub rozbiórki, a także o.b. niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży uliczneji wystawowej, przykrycia namiotowe i powłoki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Przemieszczanie urobku od miejsca załadunku na poziomach roboczych do punktów odbioru, przemieszczanie urobku, materiałów, maszyni ludzi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torf

  Utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfieniaprzebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślin w różnym stopniu zhumifikowanych oraz humusu torfowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technik

  Specjalista w zakresie wiedzyi umiejętności technicznych; ten, kto pracuje w jakiejś gałęzi techniki; absolwent technikum; technik budowlany, górnictwa odkrywkowego, strzałowy, elektryk.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony zbiorowej

  Ś. przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi,w tym pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika strzelnicza

  Środki i sposoby dotyczące ogółu czynności związanych z urabianiem skał za pomocą środków i urządzeń strzelniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki transportu

  Maszyny i urządzenia przeznaczone do transportu ludzi, materiałów; wyróżnia się ś.t.: oponowego (→ wozidła, → samochody, → ładowarki), ciągłego (→ przenośniki taśmowe na lądzie i pływające, rurociągi tłoczne), szynowego (wagony normalnotorowe i wąskotorowe), wodnego (→ barki, →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia (robót, zwałowania)

  Sposób wykonywania określonych robót → przygotowawczych, → udostępniających, → zwałowania z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń lub innych środków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry