Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Test wrażliwości na optochinę

  Optochina (chlorowodorek etylohydrokupreiny) w bardzo małych stężeniach (mniej niż 5 |ig/mL) w sposób wybiórczy hamuje wzrost Streptococcus pneumoniae, co odróżnia te dwoinki od innych paciorkowców ot-hemolizujących wrażliwych na znacznie większe stężenia tego związku.

  Próbę wykonuje się techniką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie materiałów klinicznych

  Krew

  Posiew krwi powinien być zawsze wykonywany równolegle: w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych. Przy posiewie należy korzystać z fabrycznie przygotowanych podłóż, mających odpowiedni potencjał oksydoredukcyjny, który umożliwia namnażanie nawet bardzo wrażliwych na tlen beztlenowców (Aneks T-3)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie koagulazy

  Koagulaza jest białkiem uwalnianym do otoczenia przez bakterie (np. Staphylococcus aureus). Działa ona podobnie jak protrombina, przekształcając zawarty w osoczu fibrynogen w fibrynę. W wyniku tego przekształcenia osocze ulega wykrzepianiu.

  Próbę wykonuje się w' wąskich, małych probówkach. Używa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zakażeń szpitalnych

  Zakażenia szpitalne mogą wynikać z zaniedbań w postępowaniu aseptycznym. Przy obecnym postępie medycyny są one jednak także nieuniknionym problemem każdego, nawet najlepiej prowadzonego szpitala. W największym stopniu zagrożone są oddziały intensywnej terapii, oddziały zabiegowe i te, na których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór pożywek hodowlanych

  Krew' powinna być posiana na zestaw pożywek zapewniających wzrost bakterii tlenowych i beztlenowych. Większość renomowanych ośrodków posługuje się handlowymi pożywkami zapewniającymi wzrost drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach pokarmowych, stwarzającymi ponadto odpowiednie dla nich warunki hodowli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna flora dróg moczowo-płciowych

  W warunkach fizjologicznych uklacl moczowy: nerki, pęcherz moczowy, moczowody, a także górny odcinek przewodu moczowo-płciowego u mężczyzn są wolne od mikroorganizmów. Dolna część cewki moczowej u obu płci może być miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, pochodzących najczęściej z błon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeżączka (tac. gonorrhoea)

  Czynnikiem etiologicznym rzeżączki są gramujemne dwoinki Neisseria gonorrhoeae. Rzeżączka przebiega u mężczyzn najczęściej w postaci ostrego zapalenia cewki moczowej, charakteryzującego się obfitą ropną wydzieliną. Objawy u kobiet mogą być słabo wyrażone. Pierwotnym miejscem zakażenia jest błona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiła

  Kiłę wywołuje krętek blady Treponema pallidum subsp. pallidum. Kiła nabyta jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową, spotyka się także kiłę wrodzoną.

  W przebiegu kiły nabytej wyróżnia się okres kiły wczesnej obejmujący kiłę pierwotną i wtórną oraz okres kiły późnej. Kiła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /5 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób pobrania krwi

  Przed pobraniem krwi skóra musi być odkażona. W; tym celu miejsce wkłucia przeciera się najpierw 70% alkoholem etylowym. Następnie skórę dezynfekuje się preparatem zawierającym 2% powidon jodu (jodopoliwinylopirolidon), który powinien działać przynajmniej 30 sekund. Pozostałość roztworu zmywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba próbek i czas pobrania

  Szansa na wykrycie czynnika zakaźnego wzrasta, gdy liczba pobranych próbek wynosi przynajmniej trzy na dobę. Decydujące znaczenie ma tu rodzaj podejrzewanej bakteriemii.

  U pacjentów z ciągłą bakteriemią teoretycznie już z pojedynczej próbki krwi można wyhodować czynnik etiologiczny infekcji. Wynik staje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt

Do góry