Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Urabianie skał

  Odspajanie (odrywanie, oddzielenie) od calizny części skały za pomocą narzędzi, maszyn lub innych środków:

  ręczne – narzędziami ręcznymi,

  mechaniczne – narzędziami lub maszynami mechanicznymi,

  hydrauliczne – energią strumienia wody wyrzucanego pod ciśnieniem przez odpowiednie urządzenie lub/i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do cięcia wodą

  U. tnące składające się z dyszy wyrzucającej pod wysokim ciśnieniem cienki strumień wody zmieszanej z proszkiem ściernym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urobek

  1. materiał uzyskany robotą górniczą bez względu na jego skład i wielkość kawałków;

  2. skała → odspojona od calizny → urabianiem; obok kopaliny także przerosty i inne zanieczyszczenia, np. gleba, korzenie, części organiczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ technologiczny

  Zbiór maszyni urządzeń celowo dobranych i funkcjonalnie połączonych dla prowadzenia procesu eksploatacyjnego, przeróbczego lub obróbczego, np. u. koparka – transport (taśmowy) – zwałowarka w kopalniach węgla brunatnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uskok

  Struktura tektoniczna powstająca na skutek przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia

  Według definicjizustawyprawo ochrony środowiska [11] niestacjonarne urządzenia technicznie, w tym środki transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ przeróbczy

  Układ technologiczny do przeróbki kopaliny; wyróżnia się układy:

  przewoźne – bez własnego napędu, przemieszczane obcymi środkami transportu,

  samojezdne (przejezdne) – wyposażone w mechanizm jazdy z własnym napędem do przemieszczania w wyrobisku lub po innym terenie,

  stacjonarne – z niektórymi...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

  Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczalnia lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadowa

  Część nachylonej powierzchni wyrobiska lub zwałowiska łącząca różne poziomy i przeznaczona do celów transportu lub komunikacji (urobek transportowany jest w górę); → pochylnia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie wód podziemnych

  Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia; najczęściej za pomocą pionowych wyrobisk: studzien, a więc otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacznie rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, sztolni wodnej, studni promienistej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry