Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uziarnienie kruszywa

  Rozkład wymiarów ziarn wyrażony w procentach masy przechodzącej przez określony zest aw sit – opisywane jest wymiarami oczek sit d/D (gdzie: d – dolne sito danej frakcji, D – górne sito danej frakcji, mm; podstawowe wymagania dotyczące uziarnienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usypisko

  Nagromadzenie u podnóża stromego uskoku lub na stoku okruchów skał odspojonych od calizny wskutek procesów fizycznychichemicznych[Lg],nagromadzenie osypującego się materiału u podnóża stoku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki geotechniczne

  W. geologiczne, geoinżynierskie i hydrogeologiczne rozpoznane w stopniu umożliwiającym właściwe zaprojektowanie i bezpieczne wykonywanie robót górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzysk

  Stosunek ilości (użytecznego) składnika zawartego w koncentracie do ilości tegoż składnika w → nadawie, wyrażonyw procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszlachetnianie kopaliny

  Przetwarzanie surowej lub → wzbogaconej kopaliny na produkty o większej przydatności lub wartości użytkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia ochronne

  Osłony lub urządzenia spełniające jedną lub więcej funkcji:

  – zapobiegania dostępowi do stref niebezpiecznych,

  – powstrzymania ruchu elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urabialność skały

  Podatność skały na oddzielenie od calizny jej części za pomocą narzędzi, maszyn lub innych środków, zależna od właściwości fizycznych skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia pływające

  U. na konstrukcjach pontonowych umiejscowione na powierzchni akwenu eksploatacyjnego, np. → przenośniki pływające, rurociągi tłoczne, pompy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urabianie

  Czynność odrywania (odspajania) skał od calizny; u. może być wykonywane różnymi środkami, jak narzędzia ręcznei mechaniczne, maszyny, woda, ogień, materiały wybuchowe itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia wodne

  U. służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich:

  – budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

  – obiekty zbiorników i stopni wodnych,

  – stawy; → staw rybny,

  – obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych oraz energetyki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry