Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wodochłonność

  Zdolność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody; wyraża się ją stosunkiem objętości wody wypełniającej pory do całkowitej objętości skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włom

  Wdarcie się w głąb calizny za pomocą narzędzi, maszyn lub robotami strzałowymi w celu odsłonięcia większej powierzchni i ułatwienia dalszego urabiania lub w celach badawczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość emisji

  Masa (lub inny parametr fizyczny)substancjizanieczyszczającejemitowanej do atmosfery w jednostce czasu, rodzaj i ilość wprowadzonych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzonych ściekach oraz wytwarzanych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda kopalniana

  W. dopływająca do wyrobisk podziemnych lub odkrywkowych i wypompowywana z nich na powierzchnię; także → wody złożowe → akwenu eksploatacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertarka

  Narzędzie mechaniczneo napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym stosowane do wiercenia otworów w skałach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda lecznicza

  Woda podziemna bakteriologicznie czysta, o niewielkich wahaniach składu chemicznego i właściwości fizycznych,niezawierająca składników szkodliwych dla zdrowia i wykazująca działanie lecznicze potwierdzone wynikami obserwacji lekarskich oraz uznana za leczniczą przez rozporządzenie Rady...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertnica

  Urządzenie mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne służące do wykonywania otworów wiertniczych (najczęściej do robót strzelniczych) określoną metodą wiercenia obrotowego, udarowego, udarowo-obrotowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda przemysłowa

  Każda woda używana w procesach przemysłowych lub nadająca się do wykorzystania przemysłowego; pojęcie wykorzystywane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władający powierzchnią ziemi

  Właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów ustawy prawo geodezyjnei kartograficzne [4] ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcinka

  Wcięcie w ławie skalnej (głównie w granitowej) mającej co najmniej dwie płaszczyzny odsłonięte (stropową i np. czołową) wykonane w celu podziału ławy na monolity i bloki; wcięcie wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry