Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźnik nadkładu

  Stosunek grubości (objętości) nadkładu do miąższości (objętości, masy) kopaliny; wyróżnia się w.n.:→ geologiczny, → przemysłowy, → eksploatacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody kopalniane

  Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni; składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczychz drenowanego górotworu (tzw. dopływ naturalny) oraz wody technologicznie doprowadzane do kopalni, głównie wody wprowadzane wraz z podsadzką hydrauliczną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne swobodne

  W.p. ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą areacji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe

  Określenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące – cieki, stojące – jeziora i sztuczne zbiorniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wozidło (pot.)

  Nieprzeznaczony do ruchu drogowego, duży → samochód technologiczny samowyładowczy (o ładowności od ok. 35 do 220 ton), często o konstrukcji przegubowej, stosowany do transportu urobku na → terenie zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda spągowa

  Woda podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego, przedostająca się do wyrobiska pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność wód i ryb

  Powierzchniowe wody stojące oraz wody w rowach stanowią własność właścicieli gruntów, na których się znajdują.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda stropowa

  Woda podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego, przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność złóż kopalin

  Złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej są własnością Skarbu Państwa; w sprawach nieuregulowanych w ustawie [6] do w.z.k. stosuje się odpowiednio przepisyo własności nieruchomości gruntowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdzierka

  Wcięcie w ławie skalnej mającej jedną płaszczyznę odsłoniętą (stropową) wykonane w celu jej podziału na monolityi bloki; w. wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry