Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wysięk wody podziemnej

  Miejscowy, samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagospodarowanie porekultywacyjne

  Docelowe zabiegi zapewniające odpowiednie wykorzystanie (zagospodarowanie) zrekultywowanych gruntówi terenów zgodnie z kierunkiem rekultywacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwórca odpadów

  Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie o. oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia naturalne

  Zagrożenie wypadkami i wydarzeniami powodujące zakłóceniaw ruchu zakładu górniczego spowodowane przyczynami naturalnymi, np. nagłe wypływy wody, niespodziewane obsuwy skał, samozapłony złóż lub składów torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie

  Rozdzielanie składników mineralnych kopaliny przez wykorzystanie ich różnych właściwości fizycznychlub(rzadziej) chemicznych, np. różnicy przewodnictwa elektrycznego, współczynnika tarcia, przenikliwości magnetycznej, gęstości, zwilżalności itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar podsypki kolejowej

  Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie

  Ilość kopaliny dostarczonej w jednostce czasu (t/zmianę, t/miesiąc,t/rok) z wyrobiska górniczego do przeróbki, na składowisko lub na środek transportu kopalnianego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobywanie

  Ogół czynności górniczych wykonywanych w celu oddzieleniai przemieszczania kopaliny do określonego miejsca (→ składowisko, → przeróbka, →obróbka, odbiór z wyrobiska).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykop

  Wyrobisko w gruncie; wyróżnia się w.: otwarte (ze skarpami), w obudowie czasowej albo trwałej, zapewniającej stateczność ścian, w razie potrzeby może być odwadniany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwit

  Białawy proszek występujący niekiedy na powierzchni kamieni i wyrobów kamieniarskich, utworzony wskutek osadzania się rozpuszczalnych soli przenoszonych przez wilgoć przenikającą przez powierzchnię lub wnikającą w tę powierzchnię.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt

Do góry