Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zagrożenie wodne kopalń

  Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie wyrobiska odkrywkowego

  Z. ograniczające w sposób trwały dopływ wód i ich działanie erozyjne na skarpach i poziomach eksploatacyjnych; mogą je stanowić: rowy opaskowe wykonane na → obrzeżu wyrobiska, specjalnie uformowany pas terenu przyległego do wyrobiska, tworzący przeciwskarpę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary otworów sit

  W.o.s. dla określania wymiarów ziarn kruszyw; wymiary kruszywa należy określać za pomocą dwóch w.s. wybranych z zestawu podstawowego lub podstawowego plus zestaw 1, lub podstawowego plus zestaw 2 (kombinacje wymiarów z zestawu 1 i zestawu 2 nie są dopuszczalne); wymiary kruszywa powinny mieć D/d nie mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie znaczące

  Z. mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac → szczególnie niebezpiecznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiór

  Najmniejsza odległość od środka ładunku materiału wybuchowego do najbliższej powierzchni obnażonej rozsadzanego ośrodka skalnego; wyróżnia się rodzaje(→ rys. 31):

  dolny – najkrótsza odległość od osi otworu strzałowego do dolnej krawędzi piętra rozsadzanego ośrodka skalnego,

  górny – najkrótsza...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko eksploatacyjne

  W. odkrywkowe istniejące w czasie eksploatacji kopaliny; wyróżnia się wyrobiska eksploatacyjne: wgłębne, stokowe, stokowo-wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład górniczy

  1. z. zajmujący się →wydobywaniem z ziemi kopalin;

  2. wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytek archeologiczny

  Zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencjii działalności człowieka, złożony z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy będący tym wytworem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko odwadniające

  1. wyrobisko przeznaczone do celów odwadniania nadkładu i złoża kopalni odkrywkowej;

  2. wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzenia wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienie

  Drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasemw rozumieniu ustawy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt

Do góry