Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zasoby pozabilansowe

  Z. lub ich części, których cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż ich eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian ogólnogospodarczych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobnik

  Określonych wymiarów zbiornik, pojemnik, dostosowany w konstrukcji do materiału, który ma być w nim gromadzony lub transportowany; z. kruszywa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby przemysłowe

  Część z. (→ bilansowych lub → pozabilansowych), która może być przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobność (złoża)

  Zasoby przypisane1 m2 powierzchni złoża: iloczyn → miąższości, → gęstości przestrzennej i (w przypadku rud) zawartości → składnika użytecznego (w ułamku dziesiętnym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie

  Emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

  Wyszczególnione w klasyfikacjizawodów i specjalności z. [24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby

  Ilość → kopaliny w złożu; z. oblicza się w stanie powietrzno-suchym z podaniem naturalnej wilgotności kopaliny w → złożu określonej równolegle z pomiarem → gęstości przestrzennej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie powietrza

  Zwykle obecność w atmosferze substancji powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby bilansowe

  Z. złoża lub jego części, którego części naturalne określone przez → kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład obróbki kamienia

  Teren wrazz obiektami budowlanymi, budowlami i urządzeniami do obróbki bloków, płyt i innych elementów kamiennych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt

Do góry