Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Złoże wielokopalinowe

  Z. składające się z dwu lub więcej kopalin o zbliżonej wartości ekonomicznej lub użytkowej, występujących tak, że ich eksploatacja jest możliwa w jednym zakładzie wydobywczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarnianie (torfu)

  Z. odspojonego frezowaniem i częściowo osuszonego torfuw wałki; zgarnianie wykonuje się zgarniarkami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawód regulowany

  Zawód wymagający stwierdzenia kwalifikacji;wprzypadkuobcokrajowca konieczne jest odbycie stażu adaptacyjnego oraz/lub zdania egzaminu testowego umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki umowne na mapach górniczych

  Z. gospodarki terenami, rekultywacji, wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i innych ustalone normami, określającymi znaczenie, nazwę, kształt i barwę znaków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarniarka

  Maszyna do płaskiego odspajania cienkich warstw gruntu z powierzchni, po której się porusza, za pomocą poprzecznego noża o szerokości zbliżonej do szerokości maszyny; do transportu urobku gromadzonego w transportowanej skrzyni i jego rozmieszczenia na wyznaczonym miejscu przez stopniowe opróżnianie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny

  Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieprzemysłowe

  Część → zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złożaz przyczyn technicznych, ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny ostry (GZE)

  Zapalnik fabrycznie uzbrojony w spłonkę; stosowany do odpalania ładunków MW w otworach za pomocą prądu elektrycznego uzyskanego z zapalarek; wyróżnia się:

  grupy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanuz powietrzem i pyłu węglowego z powietrzem,

  klasy – w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby operatywne

  Z. → przemysłowe pomniejszone o przewidywane straty powstające przy określonym → systemie eksploatacji złoża i procesach wzbogacania kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik nieelektryczny

  Rurka stalowaz materiałem wybuchowym (pentryt lub azydek ołowiu), do której wprowadzono przewód inicjujący nieelektyczny; służy do odpalania ładunków materiału wybuchowego; np. zapalnik typu Nonel.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry