Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żyła wodna

  Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a także przestrzeń kształtu rurowego w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego lub słabiej przepuszczalnego, np. żwiryw obrębie piasków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyzność gleby

  Naturalnie lub sztucznie nabyta zdolność gleby do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła i powietrza.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żerdź wiertnicza

  Ż. stalowa o zróżnicowanej długości z przytwierdzonym narzędziem urabiającym z jednej strony, używana do przejezdnych wiertnic i do maszyn wiertniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żuraw

  Obrotowe urządzenie dźwigowe złożone z konstrukcji nośnej i mechanizmów do podnoszenia i przenoszenia transportowanego ładunku zawieszonego na ruchomym ramieniu; → derrik.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła

  Szczelina w skale wypełniona przez produkty krzepnięcia magmy lub innych procesów; jej przebieg może być zgodny lub niezgodny w stosunku do skał otaczających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie mechaniczne

  Zwałowanie urządzeniami mechanicznymi (spycharkami, zwałowarkami):

  beztransportowe – zwałowanie bez stosowania osobnych środków transportu,

  transportowe – zwałowanie z zastosowaniem osobnych środków transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadło wód podziemnych

  Powierzchnia oddzielająca → strefę saturacji od → strefy areacji; woda występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny itp. i przenosi ciśnienie hydrostatyczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie mokre

  Zwałowanie urządzeniami lub narzędziami z zastosowaniem strumienia wody:

  hydrauliczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego transportem hydraulicznym,

  hydromechaniczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego mechanicznymi środkami transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwięzłość skały

  Odporność bryły skalnej przeciw zniszczeniu spójności jej cząstek, czyli wytrzymałość na udar mechaniczny (wytrzymałość dynamiczna).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie selektywne

  Celowe osobne zwałowanie na wybranych częściach zwałowiska lub na oddzielnych zwałowiskach materiału zwałowego według rodzaju jego jednorodnych składników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry