Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AM (Amplitudę Modulation)

  Modulacja amplitudy AM, jedna z technik modulacji sygnału sinusoidalnego, polegająca na zmianie jego amplitudy zgodnie z sygnałem modulującym (źródłowym). Podczas modulacji sygnałami cyfrowymi, przełączanie dokonuje się jedynie między dwoma poziomami amplitudy nośnej, a sam proces modulacji nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm

  Formalny zbiór instrukcji lub poleceń, które winny być wykonane w celu przeprowadzenia zdefiniowane go wcześniej zadania (obliczenie wyrażenia matematyczne go, wykonanie zbioru instrukcji programu komputerowego realizacja uzgodnionej aplikacji).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator protokołów

  Kluczowe narzędzie diagno- styczne w testowaniu i analizie sieci teleinformatycznych służące obserwacji i nadzorowi działania sieci. Współczesny analizator protokołów sieciowych potrafi przechwytywać analizować i wielowarstwowo filtrować przesyłane przez sieć pakiety danych, a następnie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMI (Alternate Mark lnversion)

  Grupa transmisyjnych kodów liniowych, w których binarnej jedynce odpowiada stan stały napięcia w linii (space), natomiast binarne zera sygnału wejściowego koduje się za pomocą symboli (mark) o zmiennej polaryzacji - w zależności od stanu symbolu poprzedniego. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm kompresji

  Konkretny moduł techniczny lub programowy algorytm działania, pozwalający na redukcję nadmiarowości informacji - czyli dokonujący kompresji danych. Współczesne i popularne algorytmy kompresji, takie jak: algorytm RLE, algorytm LZW, kodowanie Huffmana i pochodne, zezwalają na uzyskiwanie współczynnika kom-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIS (Audio Messaging Interchange Specification)

  Zbiór standardów stosowanych w telefonii komputerowej, związanych z zapewnieniem współpracy w sieci różnych systemów głosowego przekazu informacji - za pomocą urządzeń pochodzących od różnych producentów. System telefonii komputerowej zgodny ze standardami AIMS staje się podstawowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania

  Mechanizm utajniania in formacji w systemach kryptograficznych, którego skutecz- ność zależy przede wszystkim od długości klucza i czasu po- trzebnego na jego złamanie. Strategicznie ważne informacji wymagają stosowania kluczy co najmniej 128-bitowych dla algorytmów symetrycznych i 1024-bitowych dla asyme-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGOL (Algorithmic Language)

  Pierwszy proceduralny język programowania, powszechnie stosowany o 1960 r., zastąpiony bardziej zaawansowaną wersją ALGOL 68. Doświadczenia zebrane w trakcie jego eksploatacji stały się podstawą rozwoju wielu innych języków wysokiego po- ziomu programowania, takich jak: Fortran, Cobol, Pascal wiele wersji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIT (Adranced Intelligent Tape)

  Nośnik informacji na taśmach magnetycznych (szerokość 8 mm, szybkość transmisji 6 MB/s z kompresją), stosowany w aplikacjach wymagających szybkiego dostępu do informacji archiwalnych. Inteligentne kasety taśmowe (AIT) opracowano (Sony, Seagate) z przeznaczeniem głównie dla średnich i dużych serwerów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADSL (Asymmetrk Digital Subscriber Line)

  Technologia cyfrowego, asymetrycznego i szerokopasmowego dostępu abonenckiego z grupy xDSL, także znana jako realizacja „ostatniej mili" - zapewniająca przesyłanie sygnałów cyfrowych za pośrednictwem tradycyjnego kabla miedzianego (coraz częściej światłowodowego). Uzyskiwane przepływności są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt

Do góry