Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

  Koncepcja (2000 r.) trwałego kontaktu z siecią Internet za pośrednictwem dostępu podstawowego (BRA) sieci ISDN. Istotą aplikacji AO/DI jest zestawienie i utrzymanie stałego internetowego dostępu pakietowego (X.25) przez kanał sygnalizacyjny D (16 kb/s) sieci ISDN wraz z dynamicznym sterowaniem innymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena izotropowa

  Hipotetyczna antena radiowa promieniująca lub odbierająca energię elektromagnetyczną jednakowo ze wszystkich kierunków. Jej przeciwieństwem są anteny anizotropowe (dookólne, kierunkowe, sektorowe, inteligentne) o modelowanej charakterystyce promieniowania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator sieciowy

  Urządzenie diagnostyczne do monitorowania, testowania i rozwiązywania pojawiający się w sieci problemów. Analizatory sieci teleinformatycznej są ukierunkowane na przechwytywanie ramek pojawiających się w testowanym punkcie sieci, jak też i w innych wskazanych miejscach, także na prezentowanie zawartości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPS (Advanced Mobile Phone System)

  Najbardziej popularny amerykański system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG), działający w paśmie 824-894 MHz i stosujący 832 kanały radiowe - każdy o szerokości 30 kHz z odstępem dupleksowym 45 MHz. AMPS i jego brytyjska wersja TACS są obecnie stopniowo zastępowane przez cyfrowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania GSM

  Skuteczny sposób zabezpieczania danych i rozmów prowadzonych w kanale radiowym przed niepowołanym podsłuchem, realizowany każdorazowo z zastosowaniem metody podpisu elektronicz- nego. Procedury szyfrowania i deszyfrowania przebiegają na tej samej wielostopniowej zasadzie szyfrowania z użyciem następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR (Adaptive Multirate Coding)

  Sposób adaptacyjnego kodowania głosu za pomocą koderów wieloszyb- kościowych, stosowanych w wersji pełnej i połówkowej w systemach GSM (Nokia, Ericsson, Siemens). Niektóre szybkości kodowania AMR pokrywają się zarówno z prze- pływnościami kodera pełnego EFR - używanego w GSM, jak i koderami IS-641 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy trasowania

  Metody wytyczania trasy przekazu informacji (pakietów danych) przez węzły (rutery) sieci teleinformatycznej z uwzględnieniem celu przesłania wielu uprzednio wyznaczonych parametrów (miar trasowa- nia). Podstawowym celem wyboru trasy jest spełnienie jednego lub kilku warunków ze zbioru następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR (Audio Modem Riser)

  Złącze interfejsowe a także dźwiękowa karta modemowa AMR, instalowane w najnowszych płytach głównych komputerów P dysponujących dużą mocą obliczeniową. Złącze z kartą AMR jest przeznaczone do obsługi dźwięku i funkcji związanych z transmisją przez sieć komutowaną za pośrednictwem linii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aloha szczelinowa

  Popularny protokół losowego dostępu do wspólnego kanału radiowego w sposób rywali- zacyjny. Radiowa stacja bazowa zapewnia sygnały synchronizacji dla terminali, które mogą wysyłać swoje dane w kolejnych szczelinach ramki. Występujące kolizje (nakładanie się danych w tej samej szczelinie czasowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSS (Aeronautical Mobile Satellite System)

  Jeden z dwóch sposobów łączności telefonicznej z pasażerami samolotów znajdujących się w trakcie lotu (drugim je naziemny system komórkowy TFTS). AMSS korzysta z kanałów łączności między samolotem i geostacjonarnymi satelitami Inmarsat w paśmie radiowym 1,5 GHz, a następnie z naziemnych stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry