Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Antena sektorowa

  Podstawowy środek kierunkowego kształtowania charakterystyki anteny nadawczo- odbiorczej. W systemach telefonii komórkowej antena sektorowa stosowana jest głównie w celu uzyskania większego współczynnika ponownie wykorzystywanych częstotliwości radiowych emitowanych przez stację bazową BTS. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowy sygnał

  Sygnał (akustyczny, elektryczny, radiowy, świetlny) o ciągłej zmianie charakteryzujących go parametrów, takich jak amplituda, częstotliwość, faza. Wszystkie spotykane w przyrodzie wielkości fizyczne mają analogowy charakter sygnału (dźwięk, ciśnienie, światło). Sygnał analogowy może przyjmować...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anteny telefonii komórkowej

  Zestaw anten kierunkowych (dwu-, trzy- lub czterosektorowych) stosowanych w celu ukształtowania anizotropowej charakterystyki promieniowania stacji bazowej BTS. Stosowanie anten sektorowych o kącie 120° -jakkolwiek droższe od anten z charakterystyką dookólną - jest najlepszym rozwiązaniem polepszenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowy sygnał mowy

  Sygnał elektryczny z klasycznego telefonu analogowego, odzwierciedlający bezpośrednio drgania cząsteczek powietrza - identycznie jak w sygnale głosowym. Do jego przesłania wystarcza łącze analogowe o szerokości pasma przenoszenia w zakresie 300-3400 Hz, przy czym największa gęstość energii głosowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywirusowa ochrona

  Metoda przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się szkodliwych programów komputerowych PC, przyjmujących bardzo różne postaci: bakterii wirusów, robaków (worms) czy koni trojańskich. Dotychczasowa forma rozprzestrzeniania się zainfekowanych programów przez pliki instalowane na dyskietkach stopniowo ustępuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSI (American National Standards Institute)

  Amerykański Instytut Standardów Krajowych, skupiający na zasadzie akredytacji ok. 300 branżowych komitetów normalizacyjnych. Komitet zajmujący się telekomunikacją ma symbol Tl i dzieli się na mniejsze grupy tematyczne. Grupa T1X1 zajmuje się hierarchią cyfrową i synchronizacją, grupa T1M1 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anycast

  Sposób adresowania zasobów stosowany w protokole IPv6, który umożliwia komunikację z najbliższym urządzeniem ze zdefiniowanej grupy sąsiadujących urządzeń. W ten sposób m.in. host może wysłać informację do najbliższego rutera, który z kolei będzie odpowiedzialny za retransmisję tej informacji do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena dipolowa

  Symetryczna antena prętowa złożona z dwóch ramion usytuowanych względem siebie pod kątem 180°, połączonych w węźle z fiderem doprowadzającym energię. Bezstratny dipol półfalowy, o długości ramion równej jednej czwartej promieniowanej lub odbieranej długości fali radiowej, ma zysk energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOC (Advice of Charge)

  Jedna z usług dodatkowych sieci ISDN, informująca abonenta wywołującego (na bieżąco lub po zakończeniu rozmowy) o kosztach realizowanych połączeń. Usługa ma trzy odmiany: AOC-S - w której sieć przesyła informacje o stosowanej taryfie w czasie zestawiania połączenia, AOC-D - dla której informacja o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena inteligentna

  System elektronicznie regulowanych elementów antenowych stacji bazowej BTS - już używany w niektórych systemach telefonii komórkowej drugiej generacji - syntezujący w odpowiedni sposób charakterystykę promieniowania anteny w pożądanym kierunku. Kierunkowość anteny może się zmieniać dynamicznie wedle...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry