Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ASK (Amplitudę Shift Keying)

  ASK (Amplitudę Shift Keying) - sposób modulacji polegający na kluczowaniu amplitudy sygnału nośnego cyfrowym sygnałem modulującym. Stany sygnału cyfrowej są odwzorowane w różne amplitudy sygnału nośnego. Dla sygnału binarnego zwykle - ale nieobligatoryjnie - przyjmuje się, że większa amplituda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCNet (Attached Resource Computer Network)

  ARCNet (Attached Resource Computer Network) - jeden z najwcześniejszych i najprostszych sieciowych systemów LAN o strukturze magistrali, drzewa lub gwiazdy. Działa w paśmie podstawowym z szybkością 2,5 Mb/s w oparciu o mechanizm przekazywania znacznika wg zaleceń IEEE 802.4. Obecnie prawie całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing)

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing) - asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe, stosowane w celu zwiększenia mocy komputera (superserwera) przez częściowe rozdzielenie zadań na kilka równocześnie pracujących procesorów. Technika przetwarzania asymetrycznego jest głównie wykorzystywana w superserwerach, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archie

  Archie - program sieciowy do przeszukiwania informacji wg nazw plików, także internetowych zasobów archiwalnych posadowionych na ogólnodostępnych serwerach FTP. Zasoby FTP są indeksowane wg słów kluczowych, nazw lub tytułów oraz rozmieszczone na wielu serwerach bez względu na ich lokalizację, a aplikacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplikacja

  Program umożliwiający użytkownikowi wykonywanie konkretnej pracy (pisanie, przetwarzanie, księgowanie, przeszukiwanie zbiorów itp.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat telefoniczny, telefon

  Urządzenie abonenckiej telefonii przewodowej służące do przetwarzania dźwięków mowy na sygnały elektryczne i przesyłania ich na odległość przez system komutacji (centralę telefoniczną) i odwrotnie. Mikrofon i słuchawka tworzą zespół we wspólnej obudowie zwanej mikrotelefonem.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura otwarta

  Architektura otwarta - koncepcja architektury rządzeń komputerowych lub sieci teleinformatycznych dostarczanych przez różnych producentów, umożliwiająca użytkownikowi łatwą konfigurację i adaptację sprzętową programową na własne potrzeby. Wymaga standaryzacji nie tylko połączeń logicznych, ale...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APON (ATM Passive Optical Network)

  Abonencka, szerokopasmowa sieć optyczna wraz pasywnymi rozgałęzieniami kanałów, stosowana w technologii ATM.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat telefoniczny ISDN

  Terminal abonencki przeznaczony do współpracy z cyfrową siecią telefoniczną ISDN, różniący się od zwykłego telefonu analogowego konstrukcją i usługami dodatkowymi oferowanymi w sieci cyfrowej. Telefon ISDN jest wyposażony w styk S dwukierunkowej magistrali lokalnej, z dwoma kanałami rozmownymi B...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura sieciowa

  Architektura sieciowa - projekt sieci opisujący uwzględniający wszystkie zasoby sieciowe systemu telein- informatycznego. Obejmuje urządzenia techniczne, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, metody dostępu do zasobów, typy używanych interfejsów oraz stosowane protokoły komunikacyjne.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry