Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Binder (binder)

  Binder (binder) - systemowa baza danych obsługiwana przez system operacyjny NetWare (Novell) przechowująca dane o użytkownikach, serwerach i in. elementach sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo przekazów bezprzewodowych

  Bezpieczeństwo przekazów bezprzewodowych - zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa gwarantującego stronom biorącym udział w bezprzewodowej transakcji poufność, integralność i nienaruszalność wymienianych danych, a także jednoznaczną identyfikację uczestników transakcji i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Basic Encoding Rules)

  BER (Basic Encoding Rules) - standard kodowania jednostek danych opisany według ASN i odnoszący się do składni języka, a nie do techniki kodowania danych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOS (Basic lnput Output System)

  BIOS (Basic lnput Output System) - podstawowy system wejścia-wyjścia stosowany w komputerach klasy PC. Zawiera zestaw rozkazów przechowywanych w trwałej pamięci ROM, pozwalający poszczególnym wewnętrznym modułom komputera (pamięć, klawiatura, mysz, przerwania, in.) oraz systemowi operacyjnemu na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo sieci

  Bezpieczeństwo sieci - pojęcie związane zarówno z bezpieczeństwem samej informacji krążącej między węzłami sieci, jak też z bazami danych dostępnymi za jej pośrednictwem. Do największych zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych należą: podsłuch, włamania, wirusy, spamming...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Bit Error Rate)

  BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędu transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji. Wskaźnik BER jest obliczany jako stosunek liczby bitów przekłamanych po stronie odbiorczej do całkowitej liczby transmitowanych bitów przez medium w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo systemów

  Bezpieczeństwo systemów - wyróżnia się cztery poziomy bezpieczeństwa: D, C, B, A1, wraz z kilkoma pod poziomami (C1, C2), (B1, B2, B3). Wprowadzono wymagania na systemy przetwarzające poufne informacje oraz klasyfikację tych systemów jako:

  poziom D - minimalny poziom zabezpieczeń, w praktyce całkowity...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmark

  Benchmark - wzorcowy program testowy do pomiaru szybkości działania systemu komputerowego lub określenia jego przepustowości użytkowej. Programy benchmark umożliwiają pomiar nie tylko najbardziej spektakularnych parametrów komputera, jakimi są:

  liczba operacji zmiennoprzecinkowych wykonywanych w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baudota kod

  Baudota kod - najstarszy 5- lub 6-elementowy kod telegraficzny do reprezentacji znaków transmisyjnych, znany również jako standardowy STC (Standard Teletypewriter Code) lub międzynarodowy Alfabet Telegraficzny 2. W 5-ele- mentowym alfabecie Baudota są wydzielone dwa znaki: Figs (Figures) i Ltrs (Letters)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bell 103/113

  Bell 103/113 - standard dla dupleksowych transmisji asynchronicznych (Fuli Duplex), stosowany w sieciach i modemach o przepływności do 300 b/s. Opracowany przez Bell Telephone Company, obowiązuje jako standard międzynarodowy.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry