Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bluetooth

  Bluetooth - globalna inicjatywa bezprzewodowego dostępu radiowego grupy producentów: Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba. Celem jest ustanowienie standardu połączeń radiowych o ograniczonym zasięgu, między telefonami komórkowymi, komputerami przenośnymi oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BPSK (Binary Pbase Shift Keying)

  BPSK (Binary Pbase Shift Keying) - najprostsza wersja modulacji fazy PM dla sygnałów cyfrowych z kluczowaniem fazy PSK, w której przy stałych amplitudzie i częstotliwości sygnału nośnego istnieją jedynie dwa stany znamienne fazy-odwzorowujące odpowiednio wartości binarne „zera" lub „jedynki" sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISDN (Broadband ISDN)

  BISDN (Broadband ISDN) - teleinformatyczna sieć szerokopasmowa (nie mniej niż 155 Mb/s), stanowiąca rozszerzenie dotychczasowej cyfrowej sieci wąskopasmowej ISDN (NISDN) - tworzonej za pośrednictwem kanałów cyfrowych BRI ISDN i PRI ISDN. BISDN korzysta z przekazów transportowych SDH/SONET lub ATM i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Block Error Rate)

  BER (Block Error Rate) - blokowa stopa błędu w kanale komunikacyjnym, definiowana jako stosunek błędnie odebranych bloków do całkowitej liczby przesłanych bloków danych w zdefiniowanym przedziale czasu, określa jakość ścieżki transmisyjnej do przesyłania informacji przez sieć.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo użytkowania

  Bezpieczeństwo użytkowania - zabezpieczenie użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem na jego zdrowie zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych. Zjawiska te to: porażenie prądem elektrycznym, przepięcia łączeniowe sieci zasilającej i pochodzące z wyładowań...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beta aplikacje

  Beta aplikacje - pierwsze oprogramowanie aplikacyjne rozpowszechniane w ramach procedur testowych w celu wykrycia usterek i dokonania usprawnień funkcji aplikacyjnych, zebrania uwag użytkowników oraz usunięcia z niego zgłaszanych błędów. Stanowi ostatni etap testowania nowego produktu przed jego ukazaniem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczne zasilanie

  Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń komputerowych, niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów zewnętrznej linii energetycznej - z całkowitym odcięciem tej energii włącznie.

  Do najbardziej szkodliwych zakłóceń w energetycznej sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo intrasieci

  Bezpieczeństwo intrasieci - działania z zakresu komputerowej ochrony dotyczące newralgicznych węzłów brzegowych sieci prywatnej, łączących intrasieć ze światem zewnętrznym. Obejmuje przede wszystkim stosowanie zapór ogniowych na połączeniach IP i uwierzytelnianie dostępu kartami identyfikacyjnymi w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BE (Bandwidth Efficiency)

  BE (Bandwidth Efficiency) - parametr skuteczności widmowej wskazujący, jak wiele bitów informacji cyfrowej można zakodować (przesłać) w określonym paśmie częstotliwości. Zasadniczy wpływ na skuteczność widmową [stosunek szybkości transmitowanych bitów (w b/s) do zajmowanej szerokości pasma (w Hz) w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

  Bezpieczeństwo poczty elektronicznej - zapewnienie poufności przekazu przesyłek pocztowych e-mall przez ogólnodostępną sieć publiczną lub Internet. Do najbardziej znanych sposobów zabezpieczenia poczty należą:

  standard SMIME - będący obecnie normą szyfrowania wiadomości i podpisu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt

Do góry