Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CBR (Constant Bit Rate)

  CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, automatycznie lub kojarzone komputerowo we fragmentach dialogowych przez agentów firmy, co wielokrotnie zwiększa liczbę równocześnie zawieranych transakcji i skraca czas ich trwania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CA (Certification Authority)

  CA (Certification Authority) - zaufany urząd certyfikacji znajdujący się w każdej sieciowej strukturze kryptograficznej stosującej do przesyłania danych systemy szyfrowa sieci. Zadaniem CA jest wydawanie i elektroniczne publikowanie certyfikatów kluczy publicznych oraz - jeśli to konieczne - ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation)

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation) - efektywny sposób dwuwymiarowego kodowania amplitudy i fazy sygnału nośnego, stosowany w szybkich i szerokopasmowych sieciach transmisyjnych (HDSL, ADSL, in.) - zbliżony do modulacji kwadraturowej.

  Do kodowania wykorzystuje się dwa ortogonalne ciągi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAC (Connection Admission Control)

  CAC (Connection Admission Control) - zestaw działań kontrolnych sieci transportowej ATM, podejmowanych przez jej węzły w fazie przyjmowania indywidualnych zgłoszeń do współpracy z siecią ATM. Polegają one na negocjacji z użytkownikiem parametrów transmisji wirtualnej przed uzyskaniem dostępu do sieci (i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBDS (Connectionless Broadband Data Sernice)

  CBDS (Connectionless Broadband Data Sernice) - zaakceptowana i rozpowszechniana przez ETSI kompletna architektura bezpołączeniowych przekazów pakietowych o struktura podobnej do SMDS, implementująca usługi ATM w środowisku pakietowym.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cache

  Cache - buforowa pamięć podręczna o dostępie swobodnym RAM bądź wydzielony fragment pamięci RAM przeznaczone do tymczasowego przechowywania nadchodzących lub ostatnio odebranych danych. Zainstalowana w komputerach stacji roboczych przyspiesza działanie procesora - zwłaszcza jeśli często potrzebuje on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burst mode

  Burst mode - sposób pakietowej transmisji danych o wysoce zmiennym i nieprzewidywalnym trafiku, w którym na pojedyncze żądanie przesłania informacji, urządzenie nadawcze (serwer) może odpowiadać ciągłym strumieniem pakietów, bez potrzeby potwierdzania kolejnych pakietów przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBR (Constant Bit Rate)

  CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR). Klasa CBR odnosi się do usług izochronicznych charakteryzujących się stałym, dokładnie ustalonym i gwarantowanym zapotrzebowaniem na pasmo w łączach ATM. Wskaźnik CBR jest przydatny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAD (Computer Aided Design)

  CAD (Computer Aided Design) - wspomagane  komputerowo projektowanie dowolnych konstrukcji inżynierskich, używające specjalistycznego oprogramowania CAD do opisywania obiektów fizycznych. Oprogramowanie CAD stanowi efektywne narzędzie do tworzenia, edycji, przechowywania i przesyłania rysunków technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BWA (Broadband Wireless Access)

  BWA (Broadband Wireless Access) - klasa dwukierunkowych urządzeń radiokomunikacyjnych z asymetrycznym dostępem szerokopasmowym, których przedstawicielami są systemy lokalnej dystrybucji bezprzewodowej LMDS i MMDS. Wielokanałowa dystrybucja filmów oraz przekazów wideo lub danych przeznaczona zarówno dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry