Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AGROBIOLOGIA

  AGROBIOLOGIA — nauka o ogólnych obiektywnychprawach biologicznych mających zastosowaniew rolnictwie i hodowli; ma ona na celupowiązanie teoretycznych badań w dziedzinie biologiiz. praktycznym zastosowaniem w rolnictwie,w celu zwiększenia plonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWA BOMBA

  AEROZOLOWA BOMBA — butla stalowa wypełniona mieszaniną preparatów trujących z substancją wrzącą przy temperaturze poniżej 10° (freon); butla zaopatrzona jest w końcówki, przez które pod ciśnieniem pary freonu wypryskuje ciecz zawarta w butli; freon natychmiast odparowuje, pozostawiając w powietrzu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA— nieożywione czynniki środowiska wywierającewpływ na rozwój organizmów żywych; należądo nich przede wszystkim czynniki klimatycznei glebowe, np. tem peratura, wilgotność, ciśnienie,stopień nasłonecznienia, wiatry, opady, mineralnei organiczne składniki gleby, jej skład...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWANIE

  AEROZOLOWANIE, zamgławianie — rozpylanie bardzo drobnych cząstek cieczy lub substancji stałej. Jest to bardzo ekonomiczny sposób stosowania chemicznych środków ochrony roślin ze względu na niskie —► normy zużycia substancji aktywnej. Najbardziej skuteczne są -* aerozole o rozmiarach cząstek 5 do 50...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISYNKA

  ABISYNKA studnia rurowa wbijana lub wkręcana,służąca do dobywania niewielkich ilościwody z małej głębokości (5—7 m); abisynka składa składasię z rur metalowych o średnicy 32—75 mm.połączonych szczelnie za pomocą muf; rury są zakończoneu dołu stożkowym ostrzem lub świdrem,a nad powierzchnią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAR

  AGAR, agar-agar — wysuszony śluz niektórych krasnorostów morskich (czerwonych glonów). przede wszystkim żyjących w Oceanie Spokojnym; głównym składnikiem agaru jest -♦ester kwasu siarkowego i poligalaktozy (wiełocukrowca zbudowanego z cukru prostego, zwanego gć laktozą). Agar rozpuszcza się w wodzie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSORPCJA

  ABSORPCJA, w c h ła n ia n ie , p o c h ła n ia n ie —1) wchłanianie i rozpuszczanie substancji (przedewszystkim gazu) w całej objętości ciała stałego lubcieczy, np. tlenu lub dwutlenku węgJa; 2) pochłanianieprzez różne substancje promieni przez nieprzechodzących, np. pochłanianie promieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERDEENANGUS

  A B E R D E E N AN G US bydło jcdnomaścisteczarne lub czarno-brązowc, bezrogie, o głowiestosunkowo niewielkiej, krótkiej szyi, grzbiecieprostym i szerokim, klatce piersiowej głębokiej,kończynach krótkich i wymieniu małym, porośniętymdługim włosem. Bydło tej rasy zostało wyhodowanew Anglii; obecnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call Center

  Call Center - komputerowy system kompleksowej obsługi telefonicznej klienta zgłaszającego się do centrali teleinformatycznej, polegający na ofercie szeregu usług realizowanych do tej pory przez operatora lokalnej centra- telefonicznej. Dialog człowiek-komputer jest wspomagany wieloma podsystemami:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C

  C - język programowania wyższego poziomu, stosowany początkowo (AT&T Bell Labs, lata 70.) w systemie operacyjnym Unix, który stał się powszechnie stosowanym narzędziem tworzenia oprogramowania komercyjnego dla zdecydowanej większości systemów komputerowych.

  Jest językiem kompilowanym, ze stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry