Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMFOLITY

  AMFOLITY — substancje mogące tworzyć dodatniolub ujemnie naładowane -►jony; należądo nich zwłaszcza białka. Amfolity mogą byćnaładowane nie tylko ujemnie lub dodatnio, leczrównież tworzyć w jednej części cząsteczki ładunekujemny, w drugiej — dodatni. W tensposób powstają jony obojnacze, czyli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  ALKALOIDY — zasady organiczne pochodzeniaroślinnego zawierające azot; rola alkaloidóww roślinach nie jest dokładnie znana; na organizmyzwierzęce i człowieka działają trująco, pobudzającolub uspokajająco, wywołują halucynacje,senność, uśmierzają bóle itd. Ze względuna swoiste działanie wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROCHEMIA

  „A G R O C H EM IA ” — miesięcznik popularyzującypostęp techniczny w produkcji rolnej, przeznaczonydla rolników-praktyków; zawiera informacjei wskazówki dotyczące nawożenia, a zwłaszczastosowania nawozów mineralnych; omawiazagadnienia ochrony roślin przed chorobami,szkodnikami i chwastami, wskazując...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLOMERACJA

  AGLOMERACJA — zlewanie się łączene) kropli znajdujących się w strumieniu rozpylorej cieczy; w ochronie roślin jest niekorzystna, bo pogarsza rozpylanie. Większe krople mają zwykle dużą prędkość, dlatego doganiają mniejsze i z*e-wają się, powiększając swą objętość. Aglomeracji zapobiega się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADSORPCJA

  ADSORPCJA — zjawisko gromadzenia przezjakieś ciało na swej powierzchni różnych substancji:ciało adsorbujące nazywamy adsorbentem,ciało adsorbcwane — adsorbatem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNACJA

  AGLUTYNACJA — zlepianie się komórek (np. bakterii lub krwinek) pod wpływem swoistych dał surowicy krwi, tzw. aglutynin. Zjawisko aglutynacji wykorzystuje się do rozpoznawania chorób zakaźnych, określania grup krwi itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERATOR

  AERATOR — ręczne narzędzie ogrodnicze do kruszenia skorupy glebowej i niszczenia chwastów w międzyrzędziach roślin; częścią roboczą narzędzia są obracające się, stalowe zęby; przy popychaniu narzędzia zęby kruszą skorupę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARYZM

  AGRARYZM — ideologia drobnej burżuazji wiejskiej traktująca m. in. o tym, że ideałem w rolnictwie jest prywatne gospodarstwo rodzinne oraz że rolnictwo jest najważniejszą i kierowniczą gałęzią w gospodarce narodowej, a chłopi przodującą częścią narodu. Z faktu, że rodzinne gospodarstwo chłopskie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLE

  AEROZOLE — zawiesiny ciał stałych lub ciekłych złożone z cząstek o średnicy' od 0,1 do 50 mikronów rozpylone wrpowietrzu. W ochronie roślin wykorzystuje się aerozole o średnicach cząstek 5—50 mikronów; stosuje się je zasadniczo do zwalczania szkodników roślin; aerozole nietru-jące, stosowane są do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERRACJE CHROMOSOMOWE

  ABERRACJE C H R O M O SO M O W E — zmianyw budowie chromosomów zachodzące od czasudo czasu przy podziale jądra komórkowego zarównow warunkach naturalnych, jak i sztuczniestworzonych przez człowieka, przejawiające się nazewnątrz w postaci zmiany fenotypu, czyli zmianycech zewnętrznych organizmu. Rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry