Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół zaburzeń oddychania

  Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) wiąże się z niedoborem substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu) oraz niedojrzałością układu krążenia. Wczesne rozpoznanie ryzyka wystąpienia ZZO opiera się na ocenie składu oraz właściwości biofizycznych i biochemicznych płynu owodniowego. Obecność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedotlenienie okołoporodowe

  Niedotlenienie okołoporodowe noworodka stanowi istotną przyczynę zachorowalności i umieralności niemowląt. Częstość występowania tego powikłania szacuje się na 2% wszystkich porodów, a w grupie noworodków z urodzeniową masą ciała < 2000 g wzrasta ona do 6%. Do niedotlenienia może dojść w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspiazja oskrzelowo-płucna

  Mianem dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) określa się przewlekłą chorobę płuc, rozwijającą się u noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych sztuczną wentylacją i tlenem z powodu ZZO. U podstaw choroby leżą przewlekłe procesy zapalne, spowodowane działaniem bakterii i wolnych rodników tlenowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcześniactwo

  Odsetek porodów przedwczesnych (< 37 tygodnia ciąży) wynosi w Polsce średnio 8%. Poród przedwczesny może być spowodowany oddziaływaniem czynników medycznych (niewydolność cieśniowo-szyjkowa, zakażenie, nieprawidłowości błon płodowych i łożyska, ciąże wiełopłodowe, nadciśnienie, cukrzyca, wady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

  Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestie dyskusyjne związane i diagnostyką prenatalną

  Diagnostyka prenatalna musi być rozpatrywana w płaszczyźnie moralnej przez zastosowanie kryterium godności osoby ludzkiej. Najbardziej konsekwentne stanowisko etyki personalistycznej wyraża pogląd o bezwzględnym respekcie (szacunku, afirmacji) dla osoby ludzkiej od momentu poczęcia. Charakterystyczne może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w układzie oddechowym

  W czasie życia wewnątrzmacicznego płuca płodu nie uczestniczą w wymianie gazowej, ich rolę pełni łożysko, dostarczając płodowi tlen i usuwając dwutlenek węgla. Przed rozpoczęciem samodzielnego oddychania musi nastąpić rozwój strukturalny płuc, wzrost dojrzałości komórkowej i zdolność do syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w układzie krążenia

  Krążenie płodowe różni się w istotny sposób od krążenia człowieka dorosłego zarówno pod względem anatomicznym, jak i fizjologicznym. Krążenie płodowe charakteryzuje się wysokim oporem i małym przepływem w krążeniu płucnym oraz małym oporem i dużym przepływem systemowym. Miejscem wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność ośrodkowego układu nerwowego

  Ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.) noworodka jest niedojrzały w momencie narodzin, a jego rola sprowadza się do regulacji podstawowych procesów życiowych (przewaga struktur podkorowych). Niedojrzały układ nerwowy jest przyczyną odrębności, uwidaczniających się przede wszystkim w napięciu mięśniowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie ultrasonografii:

  ■» badanie przesiewowe przeprowadza się standardowo u każdej ciężarnej w 11-14, 18-22, 28-32 tygodniu ciąży. Badanie w 18-22 tygodniu ciąży umożliwia rozpoznanie prenatalne większości patologii ośrodkowego układu nerwowego i serca płodu; i szczegółowe, wielokrotne badanie ultrasonograficzne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt

Do góry