Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Anyż

  A N Y Ż, b ie d rz e n ie c a n y ż , a n y ż e k (Pimpinellaanisum) — roślina jednoroczna z rodziny baldaszkowatych(Umbelliferae), uprawiana dla celówleczniczych i przemysłowych; surowcem sądojrzałe i ususzone owoce (nasiona), zawierająceznaczne ilości olejku lotnego; słoma służy jakododatek do paszy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGORYZM

  ANGORYZM — cecha polegająca na stałymrośnięciu włosów przy ich wybitnym ścienieniu(w porównaniu z normalnym owłosieniem danegogatunku zwierząt) i najczęściej połączonaz rozrzedzeniem okrywy włosowej. Osobniki odznaczającesię angoryzmem (angory) przeważniesą mniej żywotne od innych, o uwłosicniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARATOWNIA

  APARATOWNIA — pomieszczenie, w którymustawione są aparaty wylęgowe piskląt. Usytuowanie— parter od strony północnej, póhiocnowschodniejlub zachodniej w celu zabezpieczeniaprzed nadmiernym nasłonecznieniem, powodującymniekorzystne dla wylęgu wahania temperatury.Wielkość aparatowni zależy od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  ANEMI A, n ie d o k rw isto ś ć — schorzenie polegającena zmniejszeniu się liczby czerwonych krwinek; towarzyszą mu zmiany w ich budowie i zawartościbarwnika krwi — hemoglobiny, wobecczego zmniejsza się ilość tlenu dostarczanegoprzez nią do tkanek; powstaje wtedy tzw. głódtlenowy, powodujący zaburzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amitoza

  Amitoza — bezpośredni podział kom órki po legającyna tym, że -►jądro komórkowe przewężasię i dzieli na dwie części, po czym możenastąpić podział -►cyto plazmy i oddzielenie siędsvu nowo powstałych kom órek, które po dojiściudo pewnego okresu rozwoju znów się podzielą;może też podział...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aneroid

  Aneroid— przyrząd do mierzenia ciśnieniaatmosferycznego, zastępujący barom etr rtęciowy;główną częścią składową aneroidu jest szczelnametalowa puszka, z której wypompowano powietrze;jej odkształcenia spowodowane zmianamiciśnienia atmosferycznego są przenoszone — zapomocą systemu dźwigni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZATOR

  AMORTYZATOR , łcigodnik — zespólelementów do łagodzenia uderzeń w urządzeniachtechnicznych (maszynach, przyrządach itp.);umieszcza się między częścią urządzenia, w którejpowstają impulsy uderzeniowe, i częścią, którama być chroniona przed uderzeniami. Rozróżniasię amortyzatory stałe, w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPELOGRAFIA

  AMPELOGRAFIA — nauka zajmująca się opisem,klasyfikacją i rozprzestrzenieniem, a uikzegospodarczą charakterystyką gatunków i odmianwinorośli. Termin ten został użyty po raz pierwszyw 1661 r. przez botanika niemieckiego F.S. Sachsa.Rozwój ampclografii datuje się od początkuXIX w.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminek egipski

  Aminek egipski (A m m l visnaga) — roślinaz rodziny baldaszkowatych ( UmbelUferae), używanaw lecznictwie; aminek został u nas zaaklimatyzowanyw ostatnich latach; sposoby uprawynie są jeszcze dokładnie opracowane; uprawianyjako roślina jednoroczna; surowcem leczniczymsą dojrzałe i niedojrzałe owoce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amper

  Amper (skrót A) — jednostka natężenia prąduelektrycznego, określana: 1) jako prąd stały,który przepływając przez każdy z dwóch nieskończenie nieskończeniedługich przewodników równoległych(prostoliniowych) o znikomo małym przekrojuokrągłym, umieszczonych w próżni w odstępie1 m, wytwarza między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry