Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AZBEST

  AZBEST — włókno mineralne (krzemian wapniai magnezu) niepalne, odporne na działaniekwasów i ługów; znajduje szerokie zastosowaniejako materiał ciepłoehronny oraz uftzczelnmjący,w postaci płyt lub sznurów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie mlekowe

  Bakterie mlekowe — bakterie rozkładające cukierna kwas mlekowy oraz inne kwasy z wydzieleniemdwutlenku węgla i wodoru podczas fermentacjimlekowej zachodzącej przy kwaśnieniumleka, ogórków, kapusty, pasz i innych produktów;wytwarzany przez tc bakterie kwasmlekowy jest środkiem konserwującym produkty1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOFOS PŁYNNY

  A ZO FO S PŁYNNY 30% (dawna nazwa AzofosI --30 ) roztwór emulgujący o działaniu owadobójczymi przędz i orkobójczy m zawierający 30%technicznego 0,0-dwurnetylotionofosforanu //-nitrofenylu;preparat krajowy. Na roślinach rolniczychniszczy mszyce, slodyszka i gnatarza rzcpakowca,plaszczyńca burakowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYKA

  ASEPTYKA — zapobieganie zakażeniu środowiskaszkodliwymi drobnoustrojami, polegającena wyjaławianiu wszystkich pizedmiotóv. stykającychsię bezpośrednio z tym środowiskiem;np. aby uniknąć zakażenia rany, używa sięjałowego opatrunku; aby uniknąć zakażenia przygotowywanychprzetworów, używa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atawizm

  Atawizm, p o w ro tn o ść występowanieu osobnika cech, które istniały u jego dalekichprzodków. Każdy organizm rozwija sic i przystosowujedo warunków środowiska i w związkuz tym w iniarc rozwoju zatraca niektóre cechylub utrzymuje je w stanic szczękowym; niekiedycechy te potęgują «ię i zdarzają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAKTANTY

  ATRAKTANTY czynniki działające wabiącona owady, gryzonie itp .; mogą to być czynnikifizyczne, jak dźwięki, światło, barwy, lub chemicznei oddziaływać jako bodźce smakowe lubpłciowe. Środki wabiące mają duże znaczeniepraktyczne: przez ich zastosowanie m»Znazwiększyć plon dzięki znęceniu owadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI pierścieniowe(cykliczne) związki organiczne pochodne -♦ benzenu;ich nazwa pochodzi od pierwszych poznanychzwiązków tego typu, które odznaczająsię przyjemnym aromatem; nie jest to jednak ichcecha charakterystyczna; najważniejszym, wyjściowymich przedstawicielem jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYZERY

  AROMATYZERY — bakterie mlekowe, któreprodukują specjalne substancje nadające przyjemnyzapach produktom mlecznym; stosuje się jeprzy wyrobie masła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniony

  Aniony ----- ►atomy lub grupyatomów mające ujemny ładunek elektryczny; anionamisą przeważnie reszty kwasowe oraz grupawodorotlenowa (-O H ). Aniony oznaczamy za pomocą-> symboli chemicznych ze znakami minuslub przecinkami, np.: anion chloru C l“ lub CT;anion wodorotlenowy O K “ lub OH*; anion resztykwasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATYTY

  APATYTY — grupa minerałów fosforowycho wzorze ogólnym 3Caj(P04)2‘CaX2, gdzie Xoznacza F, Cl, O H ; stąd rozróżnia się: apatytfluorowy, apatyt chlorowy i apatyt hydroksylowy;te 3 zasadnicze odmiany tworzą kryształymieszane. Zamiast wapnia mogą występowaćmagnez, żelazo lub mangan, chlor zaś może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry