Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Centronics

  Centronics - najprostszy, jednokierunkowy i naprzemienny interfejs równoległy działający z naprzemiennym potwierdzeniem typu handshaking, stosowany typowo do przyłączania urządzeń zewnętrznych do komputerów klas; (drukarki, plotery), ma maks. zasięg kilku metrów, przy niewielkiej szybkości przekazu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cienki Ethernet (thin Ethernet)

  Cienki Ethernet (thin Ethernet) - system okablowania komputerowego wykorzystujący cienki, elastyczny kabel koncentryczny (średnica ok. 5 mm, 50 Ω), stosowany powszechnie w sieciach lokalnych Ethernet 10Base-2 do łączenia węzłów i stacji roboczych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna marchwi

  Czarna zgnilizna marchwi — chorobagrzybowa marchwi występująca także naselerach. O b j a w y : wskutek zagniwania korzonkówi podliścieniowej części łodyżki siewkiginą przed ukazaniem się nad powierzchnią ziemilub wkrótce potem; na liściach wraz z ogonkamioraz na łodygach występują suche, czarne plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna korzeni

  Czarna zgnilizna korzeni — chorobagrzybowa występująca na tytoniu, grochu,pomidorach, selerach, ogórkach, sałacie, fiołkach,groszku, pelargonii, ostróżkach, cyklamenachi złocieniach. O b j a w y : nadziemne częściroślin są blade, zniekształcone i mogą zamierać;roślinę łatwo wyciągnąć z podłoża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOWANIE

  CHROMOWANIE — elektrolityczne powlekaniemetali warstwą chromu. Przy naprawachsprzętu mechanicznego stosuje się chromowanietechniczne (istnieje również chromowanie ozdobne);wskutek chromowania technicznego tworzysię twarda powierzchnia, odporna na ścieraniei korozję, o estetycznym wyglądzie. Chromowaniema...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  CHOLESTEROL — pierścieniowy związek organicznyo charakterze -♦ alk o h o lu ; występujew małych ilościach we wszystkich tk a n k a c h zwierzęcych,najwięcej jed n ak znajduje się go w n a d nerczach,mózgu i żółtku ja ja ; grom adzi się ró w nieżw miejscach patologicznego stłuszczenia n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordorska

  Ciecz bordorska produkt reakcji siarczanumiedziowego z mlekiembar/.ę turkuyyw©niebieską; jej -♦substancją aktywnąjest zasadowy siarczan miedziowy wytrącającysię w postaci zawiesiny koloidalnych cząstek(o wymiarze 3—4 mikronów). Prawidłowosporządzona ciecz bordoską powinna mieć odczynsłabo zasadowy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba nowin

  Choroba nowin , b i a ł a d i u m a — chorobafizjologiczna występująca na różnych roślinach ; najbardziej typow a dla ow sa. O b j a w y :w ierzchołki m łodych liści ow sa bieleją, więdnąi zasychając zwijają się; brzegi liści jaśnieją; roślinyp o zostają karłow ate, zc zniekształconym i kłosam...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie atmosferyczne

  Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów . Jak o ciśnienienorm alne przyjęto ciśnienie warstwy pow ietrzan a poziom ie m orza, w szerokości geograficznej45% przy tem peraturze 0 'C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry