Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    CNS (Conrerted Network Serrices)

    CNS (Conrerted Network Serrices) - usługa sieci konwergentnej obejmująca łączny przekaz przez jedno medium transmisyjne sygnałów głosu, obrazu i danych. Wiele aplikacji CNS stanowi podstawę dla rozwijania łączności globalnej trzeciej generacji (3G).

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /266

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Contact Center

    Contact Center - zintegrowany z Internetem komputerowy ośrodek kontaktów firmy (usługowej, marketingowej lub produkcyjnej) z klientami, którego zasadniczym celem jest zmniejszenie fluktuacji własnych klientów i pozyskanie nowych przez usprawnienie oferty usługowej i redukcję kosztów akwizycji.

    Umożliwia...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 285

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    COBOL (Common Business Oriented Language)

    COBOL (Common Business Oriented Language) - język programowania wysokiego poziomu z początku lat sześćdziesiątych, używany głównie do przetwarzania danych środowiska ekonomicznego i różnorodnych baz danych, prowadzonych na dużych komputerach mainframe.

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /276

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cookies

    Cookies - aplikacja sieciowa implementowana na serwerach i umożliwiająca śledzenie kolejności sesji przeglądarki webowej generowanych przez pojedynczego użytkownika systemu. Sposób na utrzymanie związków  przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi kolejnymi zleceniami, przez magazynowanie w serwerze...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /466

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    COFDM (Coded Orthogonal Freąuency Divisision Multiplexing)

    COFDM (Coded Orthogonal Freąuency Divisision Multiplexing) - sposób kodowania sygnałów cyfrowy przez ortogonalne zwielokrotnienie z podziałem częstotliwości, stosowany w radiofonii cyfrowej (DAB) i telewizji cyfrowej (DVB).

    Polega na równoległej transmisji sygnałów cyfrowych o dużej przepływności z...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 153

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CLIP (Calling Line Identification Presentatio)

    CLIP (Calling Line Identification Presentatio) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na prezentacji na własnym aparacie telefonicznym numeru abonenta wywołującego połączenie. Odwołanie prezentacji dokonuje się usługą CLIR.

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /276

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CISC (Complex Instruction Set Computer)

    CISC (Complex Instruction Set Computer) - silny procesor rozpoznający i realizujący pełną listę (200-300 instrukcji) rozkazów języka asemblerowego. Procesory CISC są stosowane w wieloprocesorowych komputerach multimedialnych do analizy tekstowej i zintegrowanego przetwarzania obrazu i dźwięku. Prostą i...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /492

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CLI (Calling Line Identity)

    CLI (Calling Line Identity) - funkcja programowego wspomagania agentów działających w centrum usługowym typu Cali Center, polegająca na kojarzeniu numeru abonenta wywołującego z informacją o nim, uprzednio zarejestrowaną w bazie danych systemu usługowego. Zestawiane połączenia  przychodzące i...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /427

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CIF (Common Intermediate Format)

    CIF (Common Intermediate Format) - jeden ze standardów określających format obrazu, stosowany w przekazach wideofonicznych (ISDN), również telewizyjnych. Format CIF (228 linii x 352 punkty w linii) jest silnie związany ze standardem kompresji H.261 stosowanym w przekazach multimedialnych.

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /308

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Certyfikat

    Certyfikat - elektroniczne poświadczenie (klucz cyfrowy), za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu są przyporządkowane ściśle określonej osobie (składającej podpis elektroniczny) i potwierdzają jej tożsamości umożliwia także weryfikowanie tożsamości użytkownika który loguje się na...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /979

    praca w formacie txt

Do góry