Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CTI (Computer Telephony Integration)

  CTI (Computer Telephony Integration) - jedna z wielu aplikacji integrująca telefon sieci publicznej z komputerem działającym w sieci LAN w celu tworzenia nowych zautomatyzowanych usług komercyjnych opartych na specjalizowanym serwerze i łączu cyfrowym CTI. Infrastruktura systemu CTI obejmuje: telefon...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSMA/CA (CSMA Collision Avoidance)

  CSMA/CA (CSMA Collision Avoidance) - rzadko stosowana metoda dostępu w sieciach LAN z unikaniem kolizji, gdzie każda stacja użytkownika przed rozpoczęciem nadawania prowadzi nasłuchiwanie linii i w chwili zidentyfikowania ciszy sygnalizuje swój zamiar transmisji krótką ramką zgłoszenie nadawania, a...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture)

  CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture) - uniwersalna specyfikacja zarządzania, definiująca zbiór usług zapewniających obiektom usługi transakcyjne w środowisku heterogenicznym, infrastrukturę do zdalnej komunikacji między komponentami sieci i narzędzia do opisu interfejsu udostępnianego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collapsed backbone

  Collapsed backbone - kampusowa lub budynkowa architektura sieciowa starszego typu, w której wszystkie segmenty sieci komputerowej są połączone przez jedno centralnie usytuowane urządzenie intersieciowe (hub, przełącznik, ruter).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLIR (Calling Line Identification Restrictior)

  CLIR (Calling Line Identification Restrictior) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na blokadzie prezentacji numeru abonenta wywołującego połączenia. Usługa o funkcji odwrotnej do CLIP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLP (Connected Line Identification Presentation)

  COLP (Connected Line Identification Presentation) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci ISDN, polegająca na prezentacji na aparacie telefonicznym numeru abonenta osiągniętego (wywoływanego).

  COLP umożliwia uzyskanie potwierdzenia, czy oczekiwane przez abonenta połączenie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLR (Celi Loss Ratio)

  CLR (Celi Loss Ratio) - miara strat komórek w sieciach transportowych (ATM), powstałych w wyniku ich odrzucania w węzłach z powodu natłoku w sieci. Współczynnik CLR jest definiowany jako stosunek liczby komórek utraconych całkowitej liczby komórek wysłanych przez źródło sygnału w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLR (Connected Line Identification Restriction)

  COLR (Connected Line Identification Restriction) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), blokująca prezentację numeru przyłączonego abonenta. W wyniku zadziałania COLR abonent nie dowie się, z jakim numerem nastąpiło połączenie.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMIP (Common Management Information Protocol)

  CMIP (Common Management Information Protocol) - wspólny protokół zarządzania siecią oparty na modelu ISO/OSI, szczególnie przydatny do współpracy z publiczną, komutowaną siecią telefoniczną. Służy przede wszystkim do zarządzania siecią publiczną PSTN dla właściwego formatowania przesyłanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party)

  CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), umożliwiająca zestawianie połączeń telekonferencyjnych (dla więcej niż dwóch abonentów).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt

Do góry