Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Cyber Carriers

  Cyber Carriers - grupa operatorów sieciowych oferu- jących połączenie szybkich sieci i usług ośrodków kompute- rowych (w tym serwerów, pamięci masowych i transportu sieciowego) dostawcom usług aplikacyjnych (ASP), dostawcom usług internetowych (ISP) oraz firmom  prowadzącym komercyjne serwisy internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datagram

  Datagram - pakietowa wiadomość datagramowa lub blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, bez uprzedniego wykonania połączenia (także logicznego) w warstwie transportowej modelu ISO/OSI.

  Pomimo że datagram zawiera adresy komputerów nadawcy i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System)

  DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System) - standard wąskopasmowej cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) używanej na terenie amerykańskim, bezpośredni następca analogowego systemu komórkowego AMPS.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyfrowy sygnał

  Cyfrowy sygnał - sygnał o dyskretnej (nieciągłej) zmianie stanu, a w teleinformatyce najczęściej reprezentujący wyłącznie jedną z dwóch wartości informacji notowanej w systemie dwójkowym (binarnym): stan zera (0) i jedynki (1) logicznej. W medium transportowym sygnał cyfrowy może fizycznie wywoływać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Data Center

  Data Center - współczesne, zintegrowane centrum obliczeniowe (instytucjonalne, branżowe lub wielozakładowe) o wspólnej lub wydzielonej infrastrukturze telekomuni- kacyjnej, zwykle jednorodnym systemie zasilania i ochrony danych, zlokalizowane w jednym wielopiętrowym budynku.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrkulator optyczny

  Cyrkulator optyczny - całkowicie optyczne urządzenie spełniające funkcję multiplekserADM dla promieni optycznych, z możliwością kierowania tych promieni do odpowiednich portów docelowych. Zastępuje dotychczasowe sprzęgacze optyczne i izolatory promieni świetlnych z typową tłumiennością wtrąceniową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane

  Dane - informacja będąca przedmiotem rejestracji bądź transmisji znaków, symboli lub sygnałów tworzących wiadomość. Informacje generowane w typowych źródłach informacji można arbitralnie traktować jako dane:

  alfanumeryczne (tekstowe) - tworzące ciągi znaków alfabetycznych i numerycznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czytnik kodów kreskowych

  Czytnik kodów kreskowych - terminal przenośny do szybkiej identyfikacji, za pomocą widzialnego promienia światła (czerwonego) lub promieniowania podczerwieni, kodów kreskowych (paskowych) naniesionych trwale na produktach handlowych. Czytnik zapewnia szybką rejestrację danych, dokonywanie inwentaryzacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CTS (Clear to Send)

  CTS (Clear to Send) - nazwa sygnału generowanego przez modem w stronę lokalnego komputera, wskazującego gotowości modemu do odbioru danych. Jeden z istotnych sygnałów sterujących standardowego złącza interfejsowego RS 232 C.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSMA/CD (CSMA Collision Detection)

  CSMA/CD (CSMA Collision Detection) - metoda dostępu wielokrotnego w sieciach LAN z wykrywaniem nośnej i detekcją kolizji, podstawowy sposób dostępu w sieciach lokalnych Ethernet. W dostępie z wykrywaniem kolizji, stacja przystępująca do nadawania wyczekuje ciszy w nośniku, a po jej detekcji wysyła swoje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry