Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DMT (Discrete Multitone Technology)

  DMT (Discrete Multitone Technology) - skuteczna technika wielotonowego (wieloczęstotliwościowego) kodowania informacji w całym dostępnym paśmie kanału trans- nisyjnego. W odróżnieniu od CAP technika kodowania DMT dzieli dostępne spektrum transmisyjne (ok. 1,1 MHz w sieciach ADSL) na 256 podkanałów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DMTF (Desktop Management Task Force)

  DMTF (Desktop Management Task Force) - konsorcjum producentów zajmujące się ustalaniem standardów dla serwerów zarządzania, urządzeń peryferyjnych (drukarki, pamięci masowe) oraz aplikacji uruchamianych w sieciach opartych na komputerach desktopowych. Konsorcjum, utworzone w 1992 r. przez DEC, HP, IBM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DME (Distributed Management Environment)

  DME (Distributed Management Environment) - strategia zarządzania sieciami działającymi w środowisku DCE. DME, łącząca funkcje zarządzania systemem i siecią w środowiskach heterogenicznych, obejmuje:

  - narzędzia do tworzenia aplikacji zorientowanych obiektowo OMF (Object Management Framework),

  -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DM (Dual Mode)

  DM (Dual Mode) - cecha telefonu komórkowego stosowanego do pracy w dwóch odmiennych systemach bezprzewodowych, takich jak: GSM/DECT, GSM/CDMA także innych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DMA (Direct Memory Access)

  DMA (Direct Memory Access) - technika bezpośredniego dostępu urządzeń towarzyszących (zewnętrznych do pamięci komputerowej RAM, bez angażowania procesora CPU (Central Processor Unit).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLT (Digital Linear Tape)

  DLT (Digital Linear Tape) - technika cyfrowej rejestracji danych na taśmie magnetycznej z liniowym przesuwem taśmy względem stacjonarnej głowicy, podobnie jak w technologii Travan. DLT (Digital Equipment, Quantum) charakteryzuje się dużą gęstością rejestracji danych na jed- noszpulowej kasecie z taśmą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DM (Delta Modulation)

  DM (Delta Modulatioń) - modulacja delta, jeden z bardziej wydajnych sposobów cyfryzacji sygnałów analogowych do postaci binarnej. Jest powszechnie stosowany w wojskowej technice telekomunikacyjnej pod postacią modulacji delta CVSD (Continuously Variable Speed i Modulation), umożliwia kodowanie sygnału mowy w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Digicash

  Digicash - bezpieczna i anonimowa metoda płatności za towary zakupione przez sieć Internet, eliminująca ujawnianie numeru karty kredytowej i danych osobowych. Polega na rejestracji i zakupie wirtualnych banknotów o wybranym nominale, oznakowanych elektronicznie unikatowym ciągiem cyfr. Tak oznakowany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depesza

  Depesza - wiadomość tekstowa (często informacja p sowa) przesyłana kanałami telegraficznymi. Identyfikowana przez lata z telegramem, przyjmuje obecnie również inne formy, np. w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS używanych w telefonii bezprzewodowej GSM.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dipleks

  Dipleks - szczególna postać transmisji dupleksowej przez jedno lub dwa włókna światłowodowe, w których wielofalowych DWDM o kilkudziesięciu długościach fal.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry