Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Ekstranet

    Ekstranet - lokalna sieć komputerowa z funkcjami intranetu (działająca z protokołami TCP/IP), rozszerzona o zewnętrzne zasoby sieciowe - głównie o zdalne specjalizowane serwery informacji.

    Strony webowe tworzone dla różnych grup roboczych przedsiębiorstwa są uzupełniane odpowiednimi  hiperłączami i...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /843

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)

    EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr zdalnego przeniku kablowego FEXT, pozwalający ocenić przydatność kabla miedzianego dla szybkich transmisji w okablowaniu strukturalnym. Określa względny poziom zakłóceń sygnałów indukowanych w sąsiedniej skrętce, ale powstających na drugim końcu...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /645

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

    EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - rozszerzona, bardziej wydajna wersja wcześniejszego protokołu trasującego IGRP, wprowadzona w końcu lat 80. przez Cisco. Podobnie jak IGRP rozszerzony tryb protokołu używa mechanizmów trasowania distance vector, ale wprowadza inne cztery parametry...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /840

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services)

    EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services) - rozszerzona wersja transmisji pakietowej GPRS używana w sieciach komórkowych, w których do zwiększenia szybkości transmisji stosuje się 9 typów modulacji i kodowania (5 typu 8PSK i 4 typu GMSK). Dzięki temu uzyskuje się przepływności w granicach 8,4-59,2...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /689

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM)

    EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM) - popularne układy półprzewodnikowej pamięci dynamicznej RAM o swobodnym dostępie, z utratą zawartości zarejestrowanych danych po wyłączeniu zasilania.

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /205

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EIA (Electronic Industry Association)

    EIA (Electronic Industry Association) - amerykańskie stowarzyszenie przemysłu elektronicznego definiujące (od 1924 r.) wiele standardów sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, przyjmowanych później przez międzynarodowe organizacje standaryzujące.

    W telekomunikacji najbardziej znanymi są standardy...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /578

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EDTV (Extended Definition Television)

    EDTV (Extended Definition Television) - rozszerzony standard systemu telewizyjnego o polepszonej jakości obrazu i większej rozdzielczości punktowej, odpowiadający studyjnej wersji przekazu telewizyjnego. Studyjną jakość obrazu uzyskuje się przy następujących podstawowych pa- rametrach technicznych:...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /462

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association)

    EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association) - zalecenia stowarzyszenia elektroniki i telekomunikacji przemysłowej dotyczące wszelkich instalacji teleinformatycznych, zawierających skrętkę telekomunikacyjną w okablowaniu komunikacyjnym budynków.

    Obecnie...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /533

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory)

    EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory) - układ scalony nieulotnej, lecz ka- sowalnej elektrycznie pamięci programów lub danych, określany także jako pamięć błyskowa FLASH. Do zaprogra- mowania dowolnego bajtu wystarcza jeden cykl zapisu, co sprawia, że pamięć EEPROM jest idealnym...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /579

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EIB (European Installation Bus)

    EIB (European Installation Bus) - coraz bardziej popularny europejski standard automatyki domowej i we- wnątrz budynkowej, a także w instalacjach budynków inteligentnych IBS. Standard jest przeznaczony do stosowania i atestowany przez organizację EIBA (European Installation Bus Association) - w celu utrzymania...

    Ocena / Przedmiot / Informatyka

    Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /831

    praca w formacie txt

Do góry