Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologia rdzenia kręgowego

  Przyswojenie podstaw anatomii i fizjologii rdzenia kręgowego jest niezbędne w zrozumieniu mechanizmów i rodzajów pojawiających się ubytków neurologicznych po uszkodzeniu tego narządu.

  Włókna nerwowe skupiają się w drogi nerwowe, które możemy podzielić na trzy grupy:

  •    drogi własne rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny udarów

  Do wystąpienia udaru mózgu przyczynia się wiele czynników. Wśród nich wyróżnia się czynniki, na które nie mamy wpływu: wiek powyżej 55 r.ż., płeć męska, rasa czarna i obciążenia genetyczne, oraz czynniki, które możemy modyfikować: nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, nadwaga i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /5 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząśnienie rdzenia kręgowego

  Wstrząśnienie rdzenia jest pojęciem ściśle klinicznym. Tym określeniem opisuje się przejściowe objawy neurologiczne pojawiające się po urazie kręgosłupa poniżej miejsca uszkodzenia w ciągu kilku-kilkunastu minut lub godzin, zazwyczaj ustępujące. Duże niebezpieczeństwo, ze zgonem włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ piramidowy

  W przypadku uszkodzenia mózgu, m.in. w przebiegu udaru, mówimy o zmianach w ośrodkowym neuronie ruchowym (w przeciwieństwie do obwodowego neuronu). Pod tym pojęciem rozumiemy neurony ruchowe i ich wypustki znajdujące się w ośrodkach ruchowych, położonych w zakręcie przedśrodkowym. Komórki te znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs rdzeniowy

  Wstrząs rdzeniowy jest bardzo gwałtownym objawem pojawiającym się natychmiast po całkowitym lub częściowym przerwaniu rdzenia kręgowego. Polega on na zupełnym zniesieniu przewodnictwa nerwowego (przede wszystkim z drogi piramidowej), z całkowitym zniesieniem czynności motorycznej, upośledzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

  Przyczyną ogniskowych uszkodzeń mózgu dorosłych bywają najczęściej udary, urazy i guzy mózgu. Rzadziej uszkodzenia mogą być następstwem innych przebytych procesów chorobowych (toksycznych, alergiczno-zapalnych).

  Symptomatologia jest podobna: objawy osiowe

  - zazwyczaj niedowład spastyczny (najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw węchowy

  Nerw węchowy jest nerwem czuciowym. Badanie tego nerwu jest proste i polega na ocenie rozpoznawania zapachu przez pacjenta. Brak węchu nazywamy anosmią. Można ją stwierdzić w zmianach w okolicy płatów czołowych, przy niedrożności przewodów nosowych, obrzęku śluzówki nosa, chorobie Parkinsona i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Kerniga

  Badanie objawu Kerniga przeprowadza się w pozycji leżącej. Kończynę dolną pacjenta zginamy w stawie biodrowym oraz kolanowym. Następnie próbujemy wyprostować nogę chorego w stawie kolanowym. Jeśli kolano prostuje się bez oporu, uznajemy wynik za prawidłowy. W przypadku oporu podczas prostowania kolana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czucia

  Badanie czucia powinno skupić się na ocenie wszystkich pięciu rodzajów czucia, czyli czucia bólu i temperatury, dotyku, wibracji i ułożenia. Badanie trzech pierwszych rodzajów czucia jest najłatwiejsze do przeprowadzenia.

  Szlaki czuciowe skupione są przede wszystkim w sznurach tylnych rdzenia kręgowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pola widzenia

  Badanie pola widzenia (nawet orientacyjne) ma istotne znaczenie w ustalaniu topografii uszkodzeń drogi wzrokowej. Przeprowadzamy je następująco: pacjent siada naprzeciwko badającego i patrzy mu w oczy. Badający unosi obie ręce z wyprostowanymi palcami wskazującymi do poziomu swoich oczu i do odległości ok...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 443

  praca w formacie txt

Do góry