Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EPROM (Erasable Programmable ROM)

  EPROM (Erasable Programmable ROM) - najbardziej popularny rodzaj programowanych i kasowalnych pamięci półprzewodnikowych o nieulotnej zawartości informacji. Kasowanie całej zawartości pamięci dokonuje się jedynie przez intensywne naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym (10-30 min), przy czym nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETACS (Extended Total Access Communication System)

  ETACS (Extended Total Access Communication System) - system ruchowej, analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG) o dwukrotnie zwiększonej liczbie kanałów radiowych w porównaniu z pierwowzorem TACS, zastosowanym po raz pierwszy (1983 r.) w Wielkiej Brytanii. Stał się światowym standardem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang

  Erlang - jednostka natężenia ruchu (trafiku) w liniach i węzłach komutacji telefonicznej określająca średnią inten- sywność ruchu telefonicznego. Jeden erlang [Erl] oznacza ruch, w którym jedno łącze (ścieżka, kanał, węzeł) jest ciągle zajęte (jednogodzinna rozmowa w ciągu godziny, jedno-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet

  Ethernet - technologia przekazów sieciowych, także nazwa sieci komputerowej funkcjonującej z podstawową szybkością nie mniejszą niż 10 Mb/s, przy wykorzystaniu dostępu do medium z detekcją kolizji - typu CSMA/CD. Podstawowym medium transportowym dla mniejszych szybkości transmisji jest cienki kabel...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang B

  Erlang B - wzór i tablica po raz pierwszy przedstawiona przez A.K. Erlanga, ukazujące zależność między liczbą potrzebnych (niezbędnych) linii telefonicznych do centrali nadrzędnej a liczbą wszystkich abonentów przyłączonych do węzła, przy zadanym prawdopodobieństwie blokowania (w zakresie 0,1-10%)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet)

  Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet) - standard sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, będący rozwinięciem wcześniejszego standardu sieci komputerowych Ethernet (10 Mb/s). Zwiększenie szybkości do 100 Mb/sjest definiowane wg IEEE (1993 r.) przez dwie różne specyfikacje szybkiego Ethernetu: 1OOBase-T...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang C

  Erlang C - formuła i tablica zależności dla generowanego trafiku, liczby łączy przyłączonych oraz łączy osiąganych. Jest niezbędna do projektowania automatycznych centralek abonenckich PABX w przypadku, gdy trafik ma charakter przypadkowy i występują kolejki zgłoszeń.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) - pierwsza elektroniczna maszyna cyfrowa z prawdziwego zdarzenia (1946 r., Eckert, Mauchly), z ręcznym wprowadzaniem danych, wykonana w USA na zamówienie wojska.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOT (End of Transmission)

  EOT (End of Transmission) - sygnalizacja końca  transmisji danych, znak sterujący używany w telekomunikacji do zasygnalizowania końca transmisji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMV (Europay, MasterCard, VISA)

  EMV (Europay, MasterCard, VISA) - standard (1999 r.) zabezpieczenia bezprzewodowych transakcji bankowych prowadzonych on-line przez sieć otwartą, wykorzystujący podstawowe założenia i aplikacje wcześniejsi protokołu zabezpieczeń SET. Dodatkowo specyfikuje interfejs, umożliwiający konstruowanie czytników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry