Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Drążnica pomidorówka

  Drążnica pomidorówka (Xanthoeciafloyago) — motyl z rodziny sówkowatych (Nootuidae).Od czerwca do sierpnia rośliny pomidora,tytoniu, ziemniaka i paciorecznika więdną;końce pędów zwisają ku dołowi i zasychają,na łodygach widoczne otworki, często zatkanetrocinami i kałem, łodygi wewnątrz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doniczki

  D O N IC Z K I — naczynia z gliny, tektury lubpapieru, sześcioboczne kawałki przerośn jętejkorzeniami darni lub uformowane odpowiedniobryłki ziemi (różnego kształtu), służą c!o produkcjiroślin i rozsad. Doniczek z wypalanej gliny możnaużywać wielokrotnie, a doniczek ziemnych i tekturowych—...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAŹYN ZIELONY

  DRAŹYN ZIELONY (Boris chtorjzans) —chnąwci 2 rodziny ryjkowcowatychm fe). Młode rośliny kapusme . inneopóźniają się w rozwoju i żółkną, zwfaszcałodygi nasienne u roilin starszych Sl*łatwo; wewnątrz szyjki korzeniowej i łodygikrótkie i dość szerokie chodniki drążone przezlarwy długości do 6 mm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPROWADZALNIK

  DOPROWADZALNIK — 1) rów doprowadzającywodę na teren przeznaczony do zalania,np. do rybackiego gospodarstwa stawowego.2) rów melioracyjny, którym płynie woda z -♦ujęciana tereny nawadniane.D o p r o w a d z a l n i k g ł ó w n y stanowi rówprowadzący wodę do sieci rowów nawadniającychpola (łąki);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie serów

  Dojrzewanie serów— proces przemianfizycznych i biochemicznych, sprzyjających wytworzeniusię w serach typowego smaku, zapachui wyglądu miąższu; odbywa się w przystosowanychdo tego celu piwnicach, na kilkupiętrowych półkach(regałach), w temperaturze utrzymującej sięw granicach od 10 do 15" C i przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIELDRIN

  DIELDRIN (nazwa zwyczajowa) — pochodnatlenowa -►Aldrinu; działa owadobójczo jako-►trucizna kontaktowa i trucizna przewodu pokarmowego;jest wyjątkowo skutecznym środkiemdezynsekcyjnym gleby, nadaje się do zwalczaniagąsienic, mszyc itp.; wytwarzany jest w’ postacikoncentratów do emulgowania, 50% proszku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolina rzeki

  Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki. Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dichlone

  Dichlone (nazwa zwyczajowa) — dw uchloronaftochinon;stosuje się go w postaci proszkówdo opylań lub zawiesin zawierających 50 substancjiaktywnej; nazwa preparatu handlowegoPhygon; używany do zaprawiania nasion i w stężeniu0,05—0,12% do opryskiwania roślin ulistnionych.Przy stosowaniu Dichlone’u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokaszanie niedojadów

  Dokaszanie niedojadów — koszeniepozostawionej przez zwierzęta nic dojedzonejr0"inności. na pastwisku; zaniedbanie dokaszapastwiskpo przepasieniu prowadzi do ichP°S0nzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłutowanie

  D Ł U T O W A N IE — wzruszanie ro li w międzyrzędziachna głębokość 20— 25 cm (a więc nawiększą niż przy opielaniu gęsiostópkami). Stosowanekiedyś głębokie dłutowanie burakówcukrowych zostało zaniechane, gdyż zbyt przesuszałorolę i uszkadzało korzenie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry