Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Drapacz lekarski

  Drapacz lekarski (Cnlcux bentrfictus) —roślina jednoroczna z rodziny złożonych fCompositac);uprawiana dla celów leczniczych;surowcem jest ziele ścinan? na początku kwit*nienia; rozmnaża sic wyłącznie z nasion wysiewanychwiosną wprost do gruntu; udaje siędobrze na glebach średnio zwięzłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobnoustroje

  Drobnoustroje , m ik ro o rg a n iz m y —organizmy o bardzo małych wym iarach; możnaje dojrzeć przy użyciu lupy lub często tylko mikroskopu;dzielimy je na dwie grupy: m i k r o fl o r ę (drobnoustroje należące do świata roślin)i m i k r o f a u n ę (drobnoustroje należącedo świata zwierząt).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozownik opylacza

  Dozownik opylacza — część składowaopylacza zapewniająca określony wydatek proszkuna 1 ha. Rozróżnia się dozowniki utrzymującestały wydatek proszku niezależnie od prędkościopylacza — są one napędzane albo za pomocąkół jezdnych, albo specjalnym kółkiem toczącymsię po powierzchni roli, albo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRYGAWICA

  DRYGAWICA -♦narzędzie do połowu ryb,składające się z razem złożonych płatów tkaninysieciowej, osadzonych na wspólnych linach: dolneji górnej. Płaty zewnętrzne są wykonane z grubejtkaniny sieciowej o dużych okach; płat wewnętrzny— z cienkiej tkaniny o małych okach.Ryba przepływa przez duże oko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół chłonny

  Dół chłonny — prymitywna oczyszczalniaścieków kanalizacyjnych o małej wydajności.Ścieki z ustępu spłukiwanego i z gospodarstwadomowego, doprowadzone do dołu chłonnegopo przejściu przez oczyszczalnię zostają odprowadzonedo rowów otwartych i mogą być wykorzystanedo nawadniania pól. D o ły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŁOWNIK

  DOŁOWNIK — narzędzie do robienia dołkówprzy radzeniu ziemniaków. Podczas prac>’ zębydołównika znaczą rzędy, a tarcze z łoparkamiobracając się wykopują dołki, w które wrzuca sięziemniaki. W Polsce produkowane są dolownikikonne DK o wydajności dziennej 4,5—8,5 ha —w zależności od liczby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo

  Drzewo — roślina wieloletnia, której łodygai korzeń drewnieją, przyrastając corocznie nagrubość i na długość; wytwarza wyraźny pień,który na pewnej wysokości rozgałęzia się, tworząctzw. koronę. U nas drzewa osiągają wysokość odkilku do kilkudziesięciu metrów. Wiek drzewamożna określić...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drążel pędowiaczek

  Drążel pędowiaczek  (Blastodacna putripennella)— motyl z rodziny molowców w ąskoskrzydłych ( Momphidae) ; gąsienice, długoścido 12 mm, bladoróżowe z brązową głową i takążtarczką, trzema parami nóg tułowiowych i pięciomaparami przynóży odwłokowych, żerująw pąkach i pędach młodych jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMEK

  DOMEK — u hodowli zwierząt futerkowych nieodzownaczęść klatki, mająca za zadanie chronićzwierzęta przed niekorzystnymi wpływami warunkówatmosferycznych oraz będąca miejscemzakładania przez samicę gniazda dla młodych.Domek, zbudowany z dość grubych desek, składasię w zasadzie z dwóch części —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO GENEALOGICZNE

  DRZEWO GENEALOGICZNE — obrazoweprzedstawienie pokrewieństwa w postaci drzewa,którego pień odpowiada formom wyjściowym,a konary i gałęzie — liniom pochodnym; zestawieniecałego znanego potomstwa jednegoprzodka, a więc jego synów i córek, wnuków,prawnuków itd.; najczęściej w odniesieniu dozwierząt spotyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry