Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane (SM - sclerosis multiplex) jest przewlekłą chorobą układu nerwowego. Dotyka ona przede wszystkim osób młodych. Cechą charakterystyczną są zmiany demielinizacyj-ne w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba ma bardzo zróżnicowany obraz kliniczny - od łagodnego do bardzo ciężkiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół przedni rdzenia kręgowego

  Uszkodzenie przedniej części rdzenia kręgowego najczęściej pojawia się w odcinku szyjnym rdzenia. Ze względu na budowę anatomiczną dochodzi do natychmiastowego porażenia poniżej uszkodzenia, a także do niewielkich zaburzeń czucia bólu i dotyku, przy zachowanym czuciu głębokim i wibracji. Zespół ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego

  Praktycznie każdemu uszkodzeniu rdzenia kręgowego towarzyszą obrażenia kręgosłupa. Do niedawna leczenie tych stanów miało charakter wyłącznie czynnościowy, ale obecnie coraz większe znaczenie odgrywa neurochirurgia i neuroreani-macja. Odpowiednio szybkie odbarczenie uci-śniętego rdzenia kręgowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie usprawniające w urazach kręgosłupa

  W Polsce żyje ok. 5 min osób niepełnosprawnych, ponad 70% to chorzy z dysfunkcją narządu ruchu. Wśród nich istotną grupę stanowią ludzie po urazie rdzenia kręgowego. W dużej mierze są to osoby młode z porażeniem cztero- lub dwukończynowym. Zasadniczym zadaniem leczenia usprawniającego w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /18 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia nerwów obwodowych

  Uszkodzenia mechaniczne nerwów obwodowych dotyczą najczęściej nerwów przebiegających poprzez takie miejsca anatomiczne, które są najsłabiej chronione. Z tego powodu najliczniejsza grupa urazów dotyka nerwów kończyn górnych.

  Nerwy obwodowe zawierają zazwyczaj trzy komponenty: ruchowy, czuciowy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół centralny rdzenia kręgowego

  Zespół centralny przypomina zespół całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego, jednak występują pewne cechy różnicujące oba stany. W układzie ruchu pojawia się osłabienie siły mięśniowej lub całkowite porażenie, silniej zaznaczone w kończynach górnych. Występuje zatrzymanie moczu, choć w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

  W leczeniu porażeń spastycznych wykorzystuje się metodę Hufschmidta, zwaną metodą podwójnego impulsu, lub jej modyfikację, tzw. tonolizę.

  Metoda Hufschmidta polega na stymulacji porażonych kurczowo mięśni i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne pacjenta z niedowładem połowiczym

  Kończyna górna - temblak, łuska dłoniowo--przedramienna (wprowadzamy jak najwcześniej).

  Kończyna dolna - w okresie istniejącej dynamiki zmian porażennych (tzn. 6-12 mies. od zachorowania) dalsza poprawa stanu pacjenta może uczynić je zbędnym. Nieprawidłowości ustawienia stopy korygujemy obuwiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia rdzenia kręgowego

  Rdzeń kręgowy (medulla spinalis) jest bardzo wrażliwym narządem, dlatego chroniony jest przez liczne struktury anatomiczne, spośród których najważniejsze są kręgi, połączone silnymi więzadłami, oraz opony mózgowo-rdzeniowe. Rdzeń kręgowy znajduje się w kanale kręgowym (canalis vertebralis)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /5 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie zborności ruchów

  Badanie zborności ruchów jest ważne przy ocenie funkcji móżdżku. Wykonuje się dwie próby: palec-nos i pięta-kolano.

  Próba palec-nos polega na tym, że pacjentowi nakazujemy wyciągnąć przed siebie ręce z wyprostowanym palcem wskazującym, a następnie, przy otwartych i, kolejno, zamkniętych oczach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry