Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EKRAN

  EKRAN — w melioracji warstwa gruntu nieprzepuszczalnegoułożona na skarpie przegrodylub grobli w celu zmniejszenia przesączania sięwody; ekrany wykonuje się także wtedy, gdygrunt, z którego usypano przegrodę, jest podatnyna rozrzedzenie, pod wpływem zawilgocenia, lubrozmywanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRON

  ELEKTRON — elementarna cząstka materii mafzazwyczaj ładunek elektryczny ujemny, a bardzorzadko dodatni. Elektrony dodatnie występujątylko wyjątkowo i nie mają praktycznegoŁączenia, natomiast elektrony ujemne, zwanetakże cząstkami lub promieniami beta albo poorostu elektronami, odgrywają olbrzymią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskrementy

  Ekskrementy — stałe i płynne odchody (wydaliny)zwierząt i ludzi: używane w gospodarstwachdo nawożenia pól i ogrodów w postaci:obornika, gnojówki, pomiotu ptasiego i fekalii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBONIT

  EBONIT — produkt utwardzenia - kauczukuwskutek wulkanizacji siarką; jest odporny nadziałanie kwasów i nie przewodzi elektryczności;znajduje zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznymjako materiał izolacyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emalia

  Emalia — 1) rodzaj łatwo topliwego szkłaz domieszką m.in. substancji barwnych; stosowanado ozdobnego powlekania wyrobów ceramicznych,szkła i m etali;2) mieszanina lakierów z barwnikami, używanado malowania wagonów, samochodów, łazienek,mebli kuchennych itp.; .3) szkliwo pokrywające koronę zęba; jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza łąkarska

  Ekspertyza łąkarska — charakterystykaobiektu łąkowego, oparta na badaniach roślinności,gleby, stosunków wodnych i in. Ekspertyzyłąkarskie wykonywane są przed zmeliorowaniemobiektu łąkowego i służą za podstawę do opracowaniasposobu m elioracji; są także podstawą doopracowania sposobu rolniczego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOAFICZNE CZYNNIKI

  EOAFICZNE CZYNNIKI — czynniki glebowewarunkujące życie i rozwój organizmów, np.struktura gleby, jej wilgotność, zasobność w składnikipokarmowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza melioracyjna

  Ekspertyza melioracyjna — studiai badania terenu przeznaczonego do zmeliorowaniaw celu ustalenia jego właściwości przyrodniczychoraz warunków ekonomicznych i technicz-.nych, które mogą mieć wpływ na zaprojektowanieurządzeń melioracyjnych i późniejszą ich eksploatację;rozróżnia się: e k s p e r t y z y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDAMSKI SER

  EDAMSKI SER — ser twardy typu holenderskiego,wyrabiany z delikatnego skrzepu, jakiegosię używa do wyrobu serów miękkich, z tą różnicą,że go się kraje na drobne ziarno, długo osusza przez mieszanie, potrząsanie i nieznaczne dogrzewame;produkowany jest przeważnie w kulistospłaszczonychgłówkach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrody

  Elektrody — zakończenia przewodów doprowadzająceprąd do środowiska, na które prądma działać elektrochemicznie (ogniwo, bateria)lub elektrotermicznie (spawanie, metalurgia). Elektrodydo prądu zmiennego bywają węglowelub grafitowe, do prądu zaś stałego są produkowanez węgla lub grafitu z dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry