Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ENTOMOLOGIA

  ENTOMOLOGIA — nauka o owadach; dzielimyJ4 często na rolniczą, leśną i weterynaryjną,p o n a d t o wszystkie owady mające wpływ na gospódarkęczłowieka stanowią przedmiot badańe n t o m o l o g i i stosowanej; ten dział entomologiizajmuje się zarówno sposobami ochrony owadówp o ż y t e c z n y c h , jak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRALITY

  FERRALITY — gleby czerwone zwane równieżlatcrytam i, zawierające dużo żelaza, a małokaolinitu; powstają w klimacie tropikalnymtylko wskutek wietrzenia zasadowych skał magmowych w miejscach dobrze odwodnionych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm

  Ewolucjonizm - 1) dział nauki zajmującysic badaniem prawidłowości rozw oju rodowegoorganizmów żywych w dążeniu do osiągnięciaprzcz nic wyższego poziomu przystosowania siędo środowiska;2) kierunek etnografii w X IX w. zakładający istnienieszeregu stadiów, przez które drogą kolejnychprzemian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIZOOTIOLOGIA

  EPIZOOTIOLOGIA — nauka o przyczynachpowstawania i szerzenia się zaraźliwych choróbwśród zwierząt (epizootii) oraz o metodachzwalczania tych chorób i zapobiegania im ;epiźootiologia ogólna zajmuje się badaniemwarunków sprzyjających powstawaniu i szerzeniusię zaraźliwych chorób zwierząt, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr holenderski

  Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej. Filtrowanie przez filtr holenderskimoże być połączone z filtrowaniem przezziemię okrzemkową, azbest i inne materiały,które w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Fauna — ogół wszystkich gatunków zwierzątwystępujących na określonym obszarze (np. faunag6r, fauna" Puszczy Białowieskiej, fauna strefytropikalnej itp.) lub w określonym czasokresiegeologicznym (np. fauna ery mezozoicznej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka

  Epoka — okres czasu obejmujący pewne stadiumrozwoju w dziejach świata; w dziejachZiem i jednostka czasu trzeciego rzędu (po erzei okresie); dzieli się na wieki. Rozróżnia sięnastępujące epoki: pstrego piaskowca, wapieniamuszlowego, kajprową, lias, dogger, malm,paleoccńską, oligoceńską, mioceńską...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY GLEBY

  FAZY GLEBY — składniki gleby stałe, płynnei gazowe. W skład f a z y s t a ł e j w chodzącząstki m ineralne (ok. 47% ) i organiczne (ok.3%); jak również żywe organizm y glebow e. W olneprzestrzenie (ok. 50% ) nie zajęte przez fazęstałą wypełnia częściow o f a z a c i e k ł a , którąstanowi woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Era

  Era — okres czasu rozpoczynający s;< od jakiegośważnego wydarzenia, stanowiącego punkiwyjściowy dla rachuby la l; w dziejach Z*crmjednostka czasu najwyższego (pierwszego) rzędu;dzieli się na okresy (systemy) i epoki (oddziały).Rozróżniamy 5 e r; archaiczną (najstarszą).proterozoiczną, pafceozoiczną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROLITY

  ELEKTROLITY — 1) związki chemiczne, którew roztworach wodnych lub stopione ulegajądysocjacji elektrolitycznej (rozpadowi na cząstkiobdarzone ładunkiem elektrycznym, zwane jo nami).Elektrolitami są kwasy, zasady i sole;rozróżnia się elektrolity m o c n e ulegające całkowitejdysocjacji i s ł a b e , które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt

Do góry