Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Glinokrzemiany

  Glinokrzemiany— minerały o złożonymskładzie chemicznym; do głównych składnikównależą; kwas krzemowy, glin i wiele innychskładników, jak żelazo, wapń, sód, potas; zaliczasię je do najważniejszych minerałów, / którychtworzy się gleba; przy wietrzeniu powstaje z nichglina zawierająca minerały ilaste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby żwirowe

  Gleby żwirowe — gleby, w których przeważażwir, tj. cząstki o średnicy 1—20 m m ;najczęściej spotykanym i glebami tego rodzajusą -unady żwirowe, występujące wzdłuż korytgórnego biegu rzek w terenach górskich i podgórskich;jeśli są dostatecznie wilgotne i zawierajączęści gliniaste i próchnicę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Glinowanie - - wzbogacanie gleb piaszczystychw części gliniaste, które nadają im większaspoistość i zmniejszają ich przepuszczalność,w tym celu na glebę piaszczystą rozwozi sięi rozrzuca w okresie zimy dużą ilość gliny. Zabegten ma charakter melioracji; ze względu nad u i, pracochłonno^ i duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL

  GLICEROL — najprostszy i najważniejszy trójwodorotlenowyalkohol (zwany pospolicie gliceryną);ciecz oleista, bezbarw na, o słodkimsmaku; występuje w przyrodzie ja k o niezbędnyskładnik tłuszczów; służy d o w yrobu m ateriałówwybuchowych (nitrogliceryna, dynam it), lekówi kosmetyków o iaz jako dodatek d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  Glistnica - choroba zwierząt gospodarkichwywoływana p r/o / robaki zwane ‘glistami;tcpiije najczęściej u Koni i Awiń (szczególnie/młodych - źrebili* i prosta*); powoduje wy-•hiidzcnic. niedokrwint o ś ć i zahamowanie wzrostuł rozwoju• Uczenie polega na zadawaniu chorym^yjeffętom środków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICYNA

  GLICYNA, g l ik o k o l , k w a s a m in o o c to w y —najprostszy am inokw as wchodzący w składwielu białek; szczególnie dużo jest go w białkutkanki łącznej — kolagenie o raz w żelatynie;bierze udział w tw orzeniu kreatyny i kw asu m ocarnego;łącząc się z niektórym i trującym izwiązkami, ja k np. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glonowce

  Glonowce (Phycomycctes) klasa grzybówo piesze oblonionej, jednokom órkowej lub najczęściejkomórczakowcj, ij. wiclojądrowej, mcpodzielonej na kom órki; organy rozmnażania zostająoddzielone przegrodami poprzecznymi odpozostałej części plechy. D o glonowców należąpasożyty roślin i zwierząt o ra z roztocza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoza

  Glikoza — cukier bardzo częstowystępujący w roślinach, w szczególności wewszystkich słodkich ow ocach; fabrycznie otrzymujesię glikozę przez prażenie krochm aluz rozcieńczonymi kw asam i; w stanie czystymtworzy brodaw kow ate zgrupow ania kryształówo kształcie igieł, jest bezbarw na, bezwonna,łatw o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY MINERALNE

  GLEBY MINERALNE — gleby powstałe zezwietrzenia skał; składają się z odłamków skałymacierzystej, poszczególnych minerałów, różnychsoli i pierwiastków sorbowanych przez glebę.W glebach mineralnych znajdują się cząstkio mieszanym składzie mineralno-organicznym;w stałej fazie tych gleb przeważają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOTWÓRCZE czynniki

  GLEBOTWÓRCZE C Z Y N N IK I— zespółwzajemnieoddziałujących czynników, pod wpływemktórych martwa skała macierzysta przekształca sięw ożywione ciało przyrody, jak im jest gjeba.Czynnikami glebotwórczymi są: biosfera, klim at,hydrosfera, skała m acierzysta, rzeźba terenu (relief),działalność człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry