Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Głownia zwarta owsa

  Głownia zwarta owsa — chorobagrzybowa znacznie mniej rozpow szechniona niżgłownia pyłkowa ow sa, nie w yrządza większychszkód. O b j a w y : bardzo podobne do głownipyłkowej, z tą różnicą, że w ytw orzona zam iastziarn, a często także z przekształconych plewekwypełniająca kłoski, czam o b ru n a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ — lot matki w celu spotkania się z trutniem; kopulacjanastępuje w powietrzu. Młoda matka przystępujeao kopulacji po osiągnięciu dojrzałości płciowej,d n ,. po °P uszczcniu matecznika;może odbywać zarówno jeden, jak kilka lotówgodowych i kopulować z kilkoma, a nawet...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głóg

  Głóg (Crataegus sp.) — roślina drzew iasta z ro dzinyróżowatych (Rosaceae). W Polsce najbardziejrozpowszechnione są dw a gatunki: g ł ó gd w u s z y j k o w y (Crataegus oxyacantha)i g ł ó g j e d n o s z y j k o w y (C. m onogyna)\są to duże krzewy, niekiedy drzewa, występującew naturalnych stanow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goomper

  Goomper — maszyna d o usuwania z nasionkoniczyny, lucerny oraz lnu, nasion kanianki,babki i życicy. Zasadniczym elementem tej maszynyjest cylinder elektromagnetyczny. Nasionakoniczyny, oczyszczone z innych zanieczyszczeń,przed wsypaniem do czyszczalni elektromagnetycznejzwilża się wodą lub olejem i mies2az...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowo bagienne

  Gleby mułowo bagienne — gleby wytworzonez namulów rzecznych przynoszonychprzcz wody wolno płynące, przy współudzialeroślinności łąkowo-bagiennej w warunkach nadmiernegodługotrwałego uwilgotnienia, a więcbeztlenowych, oraz w miejscach po wyschniętychjeziorach, co sprzyja gromadzeniu sięw nich substancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWICA BYDŁA

  GŁOWICA BYDŁA, złośliw a g o rączk a nieżytowab yd ła — zakaźna choroba bydła, powodującaznaczne podwyższenie temperatury,obrzęk powiek, zmiany zapalne w gałoe ocznej,zapaJcnte błon śluzowych jamy ustnej, nosa, krtanii tchawicy oraz objawy nerwowe (niepokój),a następnie objawy porażenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOZYDY

  GLIKOZYDY — połączenia cukrów prostychz różnymi związkami zawierającymi grupy wodorotlenowe(—OH); szeroko rozpowszechnionew świecie roślinnym; wiele z nich ma duże zastosowaniew lecznictwie; niektóre są silnymi truciznami,inne są stosowane jako barwniki;obecnie liczne glikozydy, zwłaszcza mające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY NIECAŁKOWITE

  GLEBY NIECAŁKOWITE — gleby, które dogłębokości 150 cm zawierają przynajmniej dwieróżne warstwy, np. piasek do głębokości 80 cm,a poniżej glinę lub ił, albo też glinę do głębokości50 cm, niżej kilkucentymetrową warstwę piasku,a pod nią znowu glinę lub ił. Gleby piaskoweleżące na glinie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glina zwałowa

  Glina zwałowa , g lin a m orenow a _utwory gliniaste pochodzenia lodowcowego; bywaróżna, od ciężkich glin do średnich i lekkich,silnie spłaszczonych; / reguły zawiera mniejszoi większe kamienie, n nawet głazy, czyli tzw. kamieniepolne; zazwyczaj jest zasobna w węglanwapnia: występuje na większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby organiczne

  GLEBY O R G A N IC ZN E - gleby składająsię z materiału przeważnie organicznego, a więcz mniej lub więcej rozłożonych resztek roślini zwierząt, związków organicznych, a przedewszystkim próchnicy; cząstki organiczne sąnajaktywniejszym składnikiem stałej fazy gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry