Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HFC (Hyhrid Fiber Coax)

  HFC (Hyhrid Fiber Coax) - technologia hybrydowa (miedziano-optyczna) przekazów multimedialnych przezna- czona dla operatorów telewizji kablowej. Rozszerza jedno- kierunkową dystrybucję usług w kablowej sieci współosiowej CATV o kanał zwrotny od abonenta do sieci, co umożliwia interakcję abonenta i wybór...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HDLC (High Level Data Link Control)

  HDLC (High Level Data Link Control) - zorientowany bitowo protokół transmisji synchronicznej warstwy łącza danych w modelu odniesienia ISO/OSI, transportujący w trybie dupleksowym ramki HDLC w rozległych połączeniach dwupunktowych lub wielopunktowych. Protokół HDLC jest nadrzędny w stosunku do SDLC i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia jednostek

  Hierarchia jednostek - uproszczony sposób zapisu krotności jednostek, powszechnie stosowanych w nauce i technice. W teleinformatyce praktycznie dotyczy zmian wiel kości mierzonych w zakresie od 10-15 (femto) do 10+15 (peta).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja systemów 3G

  Harmonizacja systemów 3G - zaproponowany przez ITU (1999 r.) proces uzyskania zgodności na całym obszarze Ziemi cyfrowych systemów komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 służących do bezprzewodowej łączności ruchowej o wysokiej przepływności (2 Mb/s, obraz ruchomy, terminale osobiste). Harmonizacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hardware

  Hardware - fizyczne zasoby elektroniczne systemu komputerowego niezbędne do wykonywania przewidzianych aplikacji, wraz z wszystkimi towarzyszącymi urządzeniami zewnętrznymi i komunikacyjnymi do prowadzenia transmisji danych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  H.320

  H.320 - zbiór definicji terminalu wideokonferencyjnego działającego nie tylko w sieci ISDN (zob. rys.). Najnowsza wersja akceptuje wizyjne standardy kompresji sygnału (H.262/MPEG2 i H263) oraz nowe metody kodowania dźwięku (G.723.1, G.729 oraz MPEG Audio).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  H.323

  H.323 - zbiór standardów wg zalecenia ITU (1996 r.), umożliwiający realizację usług multimedialnych czasu rzeczywistego w istniejącej strukturze sieci pakietowej (także IP) i zapewniający współdziałanie aplikacji i urządzeń końcowych z protokołami H.323 pochodzących od różnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  H.324

  H.324 - rekomendacja zaproponowana przez ITU (1995 r.), definiująca multimedialne algorytmy i protokoły dla sieci komutowanych PSTN. Wersja rozszerzona - H.324M - odnosi się do sieci ruchowych z przełączaniem pakietów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Haker (hacker)

  Haker (hacker) - osobnik pokonujący zabezpieczenia komputerowe bez wiedzy i zgody właściciela systemu, wyłącznie dla własnej satysfakcji. Profesjonalnego hakera, który uzyskuje z tego procederu korzyści materialne lub finansowe, nazwano krake rem (cracker, cracking). Do najbardziej szkodliwej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handover

  Handover - technika dynamicznego przekazywania łączności między kanałami radiowymi, stosowana w systemach komórkowych analogowych NMT i cyfrowych GSM. Czynność przełączania kanałów jest wykonywana automatycznie przez stację bazową po stwierdzeniu pogorszenia się warunków odbioru w aktywnym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry