Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Usprawnianie po zaprotezowaniu pacjenta

  Po zaprotezowaniu następuje nauka chodzenia w protezach. Osoba po odjęciu jednej kończyny dolnej nakłada protezę w pozycji siedzącej lub stojącej. Przy obustronnej amputacji udowej pacjent nakłada protezy w pozycji leżącej na plecach lub siedzącej na krześle. Osoby po jednostronnej amputacji poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie doznań i bólów fantomowych u pacjentów po amputacji kończyny dolnej

  Doznania fantomowe są to wszystkie niebole-sne odczucia odnoszące się do amputowanej kończyny (np. zmęczenie, łaskotanie, swędzenie). Bóle fantomowe są doznaniem bólowym odnoszącym się do obszaru brakującej kończyny; należy je odróżnić od bólu nocyceptywnego powstającego w kikucie. Oba te zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmienności usprawniania pacjentów po amputacji naczyniowej

  Proces usprawniania tej grupy chorych jest trudny i złożony. U osób tych należy brać pod uwagę zmniejszoną wydolność układu krążeniowo-

  - oddechowego, zaburzenia równowagi, małą wytrzymałość na wysiłek fizyczny, szybko występujące zniecierpliwienie, a nawet stany depresyjne. W związku z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą, postępującą, zapalną chorobą prowadzącą do ograniczenia ruchomości kręgosłupa, klatki piersiowej, niekiedy (20-30% pacjentów) stawów obwodowych i trwałej niesprawności chorego.

  ZZSK jest prototypem grupy spondyloartropa-tii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /5 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS)

  Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest to niejednorodna grupa chorób stawów, charakteryzująca się z anatomicznego punktu widzenia ogniskowym niszczeniem chrząstki stawowej, zmianami w podchrzęstnej warstwie kości (mikrozłamaniami, tworzeniem torbieli) oraz tworzeniem osteofitów. Choroba zwyrodnieniowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /10 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie przed zaprotezowamem pacjentów poniżej stawu kolanowego

  Zaleca się ćwiczenia utrzymujące pełen zakres ruchów w stawie biodrowym i kolanowym. Jeżeli występuje przykurcz zgięciowy w stawie kolanowym, stosuje się ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne grupy mięśni zginaczy kolana. Raczej nie powinno się stosować ćwiczeń redresyjnych stawu kolanowego, nawet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  Choroba Parkinsona jest schorzeniem układu po-zapiramidowego. Ma ona przewlekły, postępujący charakter. Podstawowymi objawami tej choroby są: hipokineza, hipertonia oraz drżenia spoczynkowe. Obraz ten jest konsekwencją uszkodzenia neuronów istoty czarnej, w wyniku czego obserwowany jest drastyczny spadek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /8 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie choroby Parkinsona

  Klasyczne metody leczenia choroby Parkinsona polegają na farmakoterpii. Używa się w niej leków antycholinergicznych, leków działających na układ dopaminergiczny (DOPA), inhibitorów monoaminooksydazy B (MAO-B), inhibitorów O-metylotransferazy katecholowej (COMT) lub blokerów receptora NMDA.

  W ciężkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie w chorobie Parkinsona

  Równolegle do systematycznego, modyfikowanego leczenia farmakologicznego w chorobie Parkinsona należy od wczesnego okresu choroby prowadzić kompleksową rehabilitację o ciągłym charakterze. W pierwszym okresie pacjent powinien otrzymać instruktaż obejmujący ćwiczenia i nawyki, które wpływają na jakość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacje kończyn dolnych

  Ze względu na czas wykonania zabiegu amputacje możemy podzielić na:

  •    nagłe,

  •    planowe - selektywne.

  Amputacja nagła jest wykonywana wtedy, gdy zaistnieje bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie życia chorego (ciężkie urazy, zgorzel, złośliwe zakażenie). Uformowanie kikuta zgodnie z wymogami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 054

  praca w formacie txt

Do góry