Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IN (Intelligent Network)

  IN (Intelligent Network) - pojęciowy model sieci telekomunikacyjnej, identyfikowany jako środek zwiększający atrakcyjność istniejących usług w telekomunikacyjnej sieci komutowanej, przez ofertę nowych i wzbogaconych usług dodatkowych. W większości przypadków usługi sieci intligentnej opartej na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejsy ATM

  Interfejsy ATM - znormalizowane styki łączenia z szerokopasmową i asynchroniczną siecią transportową ATM; wśród nich wyróżnia się dwie podstawowe klasy interfejsów:

  styk użytkownika UNI z siecią szerokopasmowe znajdujący się między sprzętem użytkownika a zakończeniem sieci. W punkcie tym są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralność danych

  Integralność danych - potwierdzenie w przekazach telekomunikacyjnych, że przesyłana informacja nie została podmieniona, zniekształcona lub zmieniona bez wiedzy adresata. W praktyce funkcję integralności realizuje się przez dołączenie do wiadomości tzw. podpisu cyfrowego i prywatnego (tajnego) klucza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infolinia (freephone)

  Infolinia (freephone) - bezpłatne połączenie (0-800 w Polsce), będące jedną z najbardziej popularnych usług dodatkowych sieci inteligentnej IN, realizowane w sieciach publicznych PSTN. Ideą usług infolinii jest zapewnienie możliwości uzyskania przez abonenta wywołującego bezpłatnego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEC (International Electrotechnical Commission)

  IEC (International Electrotechnical Commission) - międzynarodowy komitet elektrotechniczny wydzielony z ISO, wyspecjalizowany w dziedzinach elektryki, elektroniki i telekomunikacji. Koordynuje prace wielu organizacji normalizujących, głównie związanych z działalnością ISO, ITU-T oraz ITU-R.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMS (Internet Messaging Standards, Internet Mail Standards)

  IMS (Internet Messaging Standards, Internet Mail Standards) - rozwijająca się grupa standardów komunikacyjnych, normalizująca przekazy poczty elektronicznej przez Internet. Obejmuje kilka znormalizowanych rozwiązań zapewniających współdziałanie różnych urządzeń przyłączonych do sieci. Do popularnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

  IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - amerykańskie stowarzyszenie inżynierów elektryków i elektroników, założone (1963 r.) w celu standaryzacji i koordynowania specyfikacji i standardów komputerowych i telekomunikacyjnych. Projekty standardów IEEE są zatwierdzane przez ANSI jako...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMS (Internetworking Management System)

  IMS (Internetworking Management System) - ogólna nazwa systemu zarządzania sieciami komputerowymi zapewniającego zdalne diagnozowanie sieci oraz rozwiązywanie problemów poprawnej pracy sieci rozległych WAN przez jednego administratora.

  Podstawowym kryterium stosowania IMS jest zapewnienie: bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IETF (Internet Engineering Task Force)

  IETF (Internet Engineering Task Force) - organizacja zajmująca się rozwojem Internetu i standaryzacją aplikacji systemowych usprawniających jego funkcjonowanie.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics)

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics) - stosowany popularnie w komputerach zintegrowany interfejs równoległy - mający wszelkie znamiona standardu - jest rozwiązaniem hybrydowym, zaprojektowanym pierwotnie jako tania alternatywa urządzeń z interfejsem ESDI. Przekaz danych przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry