Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ISA (lndustry Standard Architecture)

  ISA (lndustry Standard Architecture) - najbardziej rozpowszechniony standard 8- lub 16-bitowej architektury szyny interfejsowej, stosowany we wcześniejszych rozwiązaniach komputerów osobistych klasy IBM PC. Obecnie zastąpiony wewnętrzną szyną 32-bitową standardów EISA i PCI.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRC (Internet Relay Chat)

  IRC (Internet Relay Chat) - usługa internetowa polegająca na rozsyłaniu wiadomości tekstowych do wszystkich użytkowników sieci przyłączonych do serwera IRC, Podisanych do tych samych grup tematycznych. Komunikacja tekstowa (pogawędki) stanowi najtańszą alternatywę prowadzenia telefonicznych rozmów na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISDN (Integrated Services Digital Network)

  ISDN (Integrated Services Digital Network) - Sieć cyfrowa z integracją usług, współczesny cyfrowy system telekomunikacyjny gwarantujący realizację dotychczasowych usług dostarczanych w systemach analogowych, jak też umożliwiający wprowadzenie nowych - dotychczas nie oferowanych - przekazów cyfrowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IrDA (Infrared Data Association)

  IrDA (Infrared Data Association) - standard przekazów w podczerwieni z zakresu fal o długości 700-1500nm o olbrzymiej szerokości pasma, ok. 200 THz, emitowanego w pomieszczeniach zamkniętych lub o skupionej wiązce promieniowania (w połączeniach dwupunktowych). Standard ten został opracowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ipsilon Flow

  Ipsilon Flow - firmowe rozwiązanie przełączania IP switching oferowane przez Ipsilon (obecnie Nokia). Rozwiązanie ujmuje dwie kategorie przesyłania pakietów: długie strumienie danych (long-li- ved) składające się z 10 i więcej pakietów oraz krótkie strumienie danych (short-li-ved), a także pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internetowy inkubator

  Internetowy inkubator - sposób wspierania przez grupy kapitałowe początkujących firm, głównie w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

  Wg rozwiązań klasycznych korporacje wspomagające inkubator udostępniają pomy słodawcy niezbędną infrastrukturę techniczną (pomieszczenia, urządzenia, serwery...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intersieć

  Intersieć - ogólne określenie wielu sieci komputerowych połączonych wzajemnie ruterami (taże mostami, hubami i przełącznikami), mającymi zdolność przekierowania pakietów między fragmentami sieci. W intersieci każda sieć musi mieć swój unikatowy adres sieciowy, a wewnątrz konkretnej sieci - każda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intranet

  Intranet - sieć Internet działająca w obrębie sieci lokalnej (kampusowej) i obejmująca swym zasięgiem ograniczony obszar (biuro, pojedynczy zakład, grupę przedsiębiorstw). Intranet korporacyjny (intrasieć) korzysta z technologii WWW do przekazywania informacji swoim pracownikom, zarówno bez rzeczywistego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IP (Internet Protocot)

  IP (Internet Protocot) - otwarty, stale rozwijany protokół komunikacyjny przeznaczony do realizacji usług połączeniowych za pomocą protokołu TCP i bezpołączeniowych udostępnianych protokołem UDP - transmitującym datagramy informacji).

  Najczęściej kojarzony z funkcjonowaniem sieci Internet, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IP multicast

  IP multicast - protokół rutowania w sieciach IP pozwalający identyfikować rutery i urządzenia objęte poszczególnymi grupami rozgłoszeniowymi typu multicast.

  Adresowanie multicast ma miejsce w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przesłania datagramu IP do multicastowej grupy obiektów (jeden tekst lub obraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry